Wspólnota Papieska

Wspólnota Papieska jest jedną z najmłodszych wspólnot w Parafii Narodzenia NMP. Powstała w 2003 r., a jej początki związane są z pielgrzymką parafialną do Włoch w październiku 2003 r. Wówczas piećdziesięcioosobowa grupa pod przewodnictwem ks. proboszcza Mirosława Bielawskiego i ks. Henryka Bonkowskiego wyruszyła na uroczystości związane z 25 rocznicą pontyfikatu Jana Pawła II, połączone z beatyfikacją Matki Teresy. W czasie pielgrzymki, która na swym szlaku miała wiele niezwykłych i ciekawych miejsc, najważniejszym wydarzeniem było spotkanie z Ojcem Świętym na Placu Św. Piotra w Rzymie, podczas którego Jan Paweł II poświęcił kamienie węgielne do nowej świątyni, stanowiącej wotum wdzięczności za pontyfikat Papieża – Polaka. Niezapomniane przeżycia i wspomnienia związane z wyjazdem do Włoch i Watykanu stały się bodźcem do spotkania popielgrzymkowego, a następnie opłatkowego, uczestników pielgrzymki. Narodziła się idea regularnych comiesięcznych spotkań. Ich termin ustalono na ostatnią, a po pewnym czasie zmieniono na trzecią niedzielę miesiąca po Mszy św. o godzinie 1800. Przyjęto także nazwę wspólnoty – Wspólnota Papieska.Nazwa grupy wskazuje w pewien sposób na jej zadania i program, który przyjęła do realizacji. Doświadczenia pielgrzymkowe, niezwykłe przeżycia związane ze spotkaniem z Ojcem Świętym, stały się niejako zobowiązaniem do dawania świadectwa. Wspólnota za główny cel swojej działalności postawiła poznawanie nauki Kościoła, zwłaszcza bogactwa zawartego w dziełach Jana Pawła II i przekazywanie jej dalej w środowisku parafialnym i nie tylko. Ważnym zadaniem pozostaje także świadczenie i dzielenie się własnymi przeżyciami związanymi ze spotkaniem z Ojcem Świętym. Każde takie spotkanie było wydarzeniem niezapomnianym dla jego uczestników. Spojrzenie Jana Pawła II, każdy niemal Jego gest, a tym bardziej słowo skierowane osobiście do odwiedzającej Go osoby, przynosiło ogromną radość i dodawało niezwykłych sił. Po wyjeździe zorganizowano spotkanie dla parafian, w czasie którego pielgrzymi opowiadali o swoich przeżyciach. Wspomnienia i refleksje zamieszczane są także na łamach parafialnej gazetki „Jest Zakątek”, której idea wydawania powstała również podczas pielgrzymki do Włoch.Wspólnota Papieska od samego początku powstania włącza się aktywnie w życie parafii. Uczestniczy w przygotowaniu i prowadzeniu rozważań z okazji rocznicy wyboru Jana Pawła II na papieża, a także rocznicy śmierci Ojca Świętego. Bierze też udział w innych parafialnych uroczystościach, nabożeństwach, adoracjach. Szczególnym czasem był początek kwietnia 2005 r., czas „przejścia do Domu Ojcu” Jana Pawła II. W tym bolesnym i trudnym momencie przedstawiciele Wspólnoty prowadzili rozważania i czuwania modlitewne. Niektórzy członkowie Wspólnoty Papieskiej udali się na pogrzeb do Rzymu, znaczna część grupy uczestniczyła natomiast w zaplanowanej wcześniej pielgrzymce „Szlakiem Jana Pawła II” w połowie kwietnia 2005 r., która ze względu na poprzedzające wydarzenia, miała zupełnie inny niż zaplanowany pierwotnie charakter i dostarczyła pielgrzymom niezwykle głębokich i poruszających przeżyć.Udział w życiu parafii Wspólnoty Papieskiej przejawia się również pomocą i zaangażowaniem w organizację różnego rodzaju imprez parafialnych, do których należą m.in.: bale karnawałowe, pikniki z okazji odpustu parafialnego i Dnia Dziecka, kiermasze ciast, ogniska i inne. Wspólnota Papieska pomaga w zdobywaniu funduszy na budowę nowej świątyni, jest fundatorem jednego z witraży, przedstawiającego Ojca Świętego Jana Pawła II. Ważną inicjatywą, podjętą również w czasie pielgrzymki do Rzymu, była modlitwa różańcowa w intencji bieżących potrzeb parafii, zwłaszcza przy budowie nowego kościoła, odmawiana regularnie przez poszczególne osoby w wybrany dzień miesiąca.Innym nurtem działalności Wspólnoty Papieskiej jest wspólne pielgrzymowanie. Podczas wyjazdów odwiedzane są miejsca kultu religijnego w różnych zakątkach Polski i świata, uczestnikom towarzyszy wspólna modlitwa, refleksja, ale również integracja i miłe spędzanie czasu w gronie zaprzyjaźnionych osób. Poza pielgrzymką do Włoch podczas pielgrzymek nawiedzone zostały: Litwa z Wilnem i obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej, Lwów, Hiszpania i Portugalia, gdzie w Fatimie dokonany został Akt Zawierzenia Parafii Matce Bożej, a ostatnio Ziemia Święta i Jordania, w których osobiście „dotknąć” można było miejsc związanych z życiem i działalnością Zbawiciela. Również nasze rodzime, polskie sanktuaria i miejsca pielgrzymkowe stają się celem pielgrzymkowym Wspólnoty Papieskiej. Do tych, które już znalazły się na pątniczym szlaku, należą m.in.: Jasna Góra z obrazem Czarnej Madonny, Licheń, Niepokalanów, Różanystok, Święta Góra, Studzienniczna, Wigry, Święta Lipka, Stoczek Warmiński, Gietrzwałd, Skarżysko-Kamienna, Lewiczyn, Łagiewniki, Kalwaria Zebrzydowska, Kalwaria Pacławska, Komańcza, Krasnobród, Mąkolice, Kodeń, Kostomłoty, Leśna Podlaska, Pratulin, Wadowice, Krzeptówki w Zakopanem, Ludźmierz.Na comiesięcznych spotkaniach Wspólnoty Papieskiej panuje niezwykle serdeczna, niemal rodzinna atmosfera. Wspólnie świętowane są uroczystości, imieniny i ważne wydarzenia. Zdarzają się także spotkania dodatkowe na ogniskach, kuligach, wspólnych wyjściach do teatru. Cieszy fakt, że po kolejnych wyjazdach grono chętnych do udziału w spotkaniach powiększa się. Wspólnota otwarta jest na „nowe twarze”. Mile widziana jest każda nowa osoba, która chciałaby pielgrzymować lub uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych. Odbywają się one w trzecie niedziele miesiąca po mszy św. o godz. 18:00.