sobota, 13 stycznia 2018

ogłoszenia 2018.01.14 II niedziela zwykła

  • Dziś obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.
  • W najbliższą sobotę, 20 stycznia, o godzinie 11:00 odbędzie się ingres bpa Romualda Kamińskiego do katedry. Ingres to liturgiczna inauguracja posługi ks. bpa w naszej diecezji. Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.
  • Dziś o 16.30 spotkanie kandydatów do bierzmowania z grupy młodszej.
  • Jutro o 19.00 Spotkanie Wspólnoty Rodzin. Tematem spotkania będzie V przykazanie Boże: Nie zabijaj. Temat aktualny. Zapraszamy.
  • 18 stycznia rozpoczynamy tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Hasło Tygodnia w 2018 r. brzmi: Prawica Twoja wsławiła się mocą (Wj 15,6).
  • Powstała kolejna inicjatywa naszych parafian poprawienia warunków parkowania przy naszym kościele. W ramach budżetu partycypacyjnego proponowane jest zbudowanie zatoki do parkowania samochodów po drugiej stronie ul. Klasyków od ul. Krokwi do Fletniowej. Autorzy tej propozycji zbiera podpisy po Mszach św. Prosimy o poparcie tej inicjatywy i składanie podpisów.
  • Z racji wizyt duszpasterskich w styczniu kancelaria parafialna będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach porannych 7.30 – 8.30, oraz w sobotę po Mszy św. wieczornej od g. 19.00.  

ogłoszenia 2018.01.07 Niedziela Chrztu Pańskiego

  • Dziś przypada Niedziela Chrztu Pańskiego kończy się okres Bożego Narodzenia.
  • Dziś o 16.30 spotkanie kandydatów do bierzmowania grupa starsza.
  • Dziś w Wieczerniku o godz. 14.00 do 17.00 odbędzie się konkurs kolędowy dla uczniów z różnych szkół. Serdecznie zapraszamy.
  • Spotkanie członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej w poniedziałek 8 stycznia o godz. 19.00.
  • Spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas we wtorek 9 stycznia o 19.00.
  • Powstała kolejna inicjatywa naszych parafian rozwiązania problemu parkowania przy naszym kościele. W ramach budżetu partycypacyjnego proponowane jest zbudowanie zatoki do parkowania samochodów po drugiej stronie ul. Klasyków od ul. Krokwi do Fletniowej. Autorzy tej propozycji będą zbierać podpisy po Mszach św. w dwie najbliższe niedziele. Prosimy o poparcie tej inicjatywy i składanie podpisów.
  • Z racji wizyt duszpasterskich w styczniu kancelaria parafialna będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach porannych 7.30 – 8.30, oraz w sobotę po Mszy św. wieczornej od g. 19.00.  

sobota, 30 grudnia 2017

Śp. Ksiądz Biskup Stanisław Kędziora

  • Opis: http://diecezja.waw.pl/plik.php?name=28719.jpg&size=c
   W Uroczystość Narodzenia Pańskiego
   25 grudnia 2017 roku, o godzinie 17.00
   w wieku 83 lat,
   w sześćdziesiątym roku kapłaństwa
   i trzydziestym pierwszym roku posługi biskupiej
   zmarł
   ś. † p.
   Ksiądz Biskup Stanisław Kędziora

   Emerytowany Biskup Pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej
   Przebieg uroczystości pogrzebowych
   28 grudnia 2017 roku (czwartek)
   godz. 19.00 – przywiezienie trumny do Bazyliki Katedralnej
   św. Michała Archanioła i św. Floriana w Warszawie
   godz. 20.00 – Msza Święta
   pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Henryka Hosera SAC
   kazanie – Ksiądz Infułat Lucjan Święszkowski
   - po Mszy Świętej modlitwa indywidualna w intencji Zmarłego
   29 grudnia 2017 roku (piątek)
   od godz. 10.00 – modlitwa przy trumnie
   godz. 11.00 – Msza Święta pogrzebowa
   pod przewodnictwem Księdza Kardynała Kazimierza Nycza
   Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego
   kazanie – Ksiądz Biskup Józef Zawitkowski
   po Mszy Świętej przewiezienie Ciała na Cmentarz Bródzieński
   Biskup Stanisław Kędziora urodził się 6 grudnia 1934 w Seligowie (Parafia Pszczonów, Diecezja Łowicka).
   Jego rodzicami byli Antoni i Tekla (z domu Błędowska). Święcenia kapłańskie otrzymał 3 sierpnia 1958 z rąk Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pierwszą parafią, na której pracował jako wikariusz i katecheta była Parafia św. Floriana w Brwinowie.
   Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1971 roku uzyskał doktorat z teologii na podstawie dysertacji Nauka św. Bernarda z Clairvaux o mistycznym poznaniu Boga.
   Od 1965 roku wykładał teologię dogmatyczną w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, gdzie jednocześnie w latach 1965-1971 pełnił funkcję prefekta, a od 1971 do 1982 roku - wicerektora. W 1976 roku został odznaczony przywilejem rokiety i mantoletu.
   Od 1982 do 1986 roku był proboszczem parafii Wszystkich Świętych w Warszawie przy Placu Grzybowskim a od 1986 jednocześnie dziekanem Dekanatu Warszawa-Śródmieście. W 1985 roku został członkiem Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów Archidiecezji Warszawskiej.
   12 marca 1987 roku został ogłoszony biskupem pomocniczym warszawskim (biskup tytularny Tucci), konsekrowany 25 marca 1987 w kolegiacie łowickiej (dziś bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja) przez Kardynała Józefa Glempa, Biskupa Władysława Miziołka i Biskupa Kazimierza Romaniuka. Jako dewizę biskupią przyjął słowa „Secundum Verbum Tuum” (Według Słowa Twego).
   Jako biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej i wikariusz generalny był przewodniczącym Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, członkiem Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów oraz Rady d/s Ekonomicznych.
   W Konferencji Episkopatu Polski był członkiem Rady d/s Wychowania Katolickiego, Komisji d/s Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Komisji d/s Duchowieństwa i Komisji d/s Duszpasterstwa Akademickiego.
   Od 25 marca 1992 roku był biskupem pomocniczym Diecezji Warszawsko-Praskiej, wikariuszem generalnym, prałatem Kapituły Katedralnej, zastępcą przewodniczącego Rady Kapłańskiej, członkiem Kolegium Konsultorów, przewodniczącym Wydziałów: Administracji Ogólnej i Nauki Katolickiej Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej.
   Po objęciu przez Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Archidiecezji Gdańskiej, 28 kwietnia 2008 roku Kolegium Konsultorów wybrało Księdza Biskupa Stanisława Kędziorę na urząd administratora apostolskiego. Funkcję tę sprawował do 28 czerwca 2008 roku.
   Postanowieniem prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z 17 lipca 2008 został odznaczony, w uznaniu wybitnych zasług dla Kościoła w Polsce i pracę duszpasterską, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
   Papież Benedykt XVI 5 stycznia 2011 przyjął rezygnację Biskupa Stanisława z posługi biskupa pomocniczego Diecezji Warszawsko-Praskiej.
   Biskup Stanisław zmarł 25 grudnia 2017 roku po wieloletniej ciężkiej chorobie, w 60. roku kapłaństwa, 31. roku posługi biskupiej. Miał ukończone 83 lata.
   Biskup Stanisław był człowiekiem ogromnej dobroci, szczerego serca, prostoty, serdecznego uśmiechu, życzliwości i pokory. Znajdował czas zawsze i dla każdego. Służył gorliwie, nie oszczędzając czasu i sił. Z głębokiej modlitwy, zawierzenia Matce Bożej czerpał codzienną moc do realizacji obowiązków, które – wciąż nowe i coraz trudniejsze – stawiała przed nim Opatrzność Boża.
   Szczerze i gorąco kochał kapłaństwo, w którym całkowicie oddany był swemu Mistrzowi i Panu. Kochał kapłanów. Każdemu z nich – od seminarium duchownego po pracę w kuriach biskupich metropolitalnej warszawskiej i warszawsko-praskiej – zawsze chętnie służył czasem, radą, wsparciem, otuchą i serdeczną modlitwą.
   Ogromną troską otaczał nauczycieli i katechetów, pozostając zawsze blisko problemów szkół i wychowania. Z radością podejmował każdą posługę na rzecz dzieci i młodzieży (nie tylko w ramach liturgii, także wizyty w szkołach, różnorodne spotkania, wydarzenia organizowane we współpracy ze strukturami społecznymi).
   Chwytającą za serce cechą osobowości Biskupa Stanisława było indywidualne podejście do każdego, z kim się spotykał. Od osobistego powitania, przez serdeczną rozmowę i zainteresowanie zawodowymi i prywatnymi problemami, po pamięć w modlitwie. W każdym człowieku i każdej sytuacji przede wszystkim starał się dostrzec i wydobyć dobro, by na nim budować relację, szukać rozwiązania trudności. Był człowiekiem, który uczył ufności i optymizmu. Przez osobiste świadectwo uczył miłości wyrażającej się w prostocie codziennych spraw; skromnej, pokornej, ukrytej, cichej – bo sam był takim właśnie człowiekiem.
   Biskup Stanisław w wielką delikatnością i wrażliwością podejmował posługę wobec osób starszych, chorych i cierpiących. Rozumiał i dzielił trudności związane z ich cierpieniem, kondycją wynikającą z obciążania wiekiem lub dolegliwościami. Kiedy również jego życie zostało naznaczone cierpieniem, wieloletnim zmaganiem się z bólem, niejednokrotnie deklarował, że wszystkie owoce swojej choroby ofiarowuje w intencji Diecezji Warszawsko-Praskiej i każdego z jej wiernych. Mamy świadomość, że wiele łask, których doświadczaliśmy – zawdzięczamy jego ofiarnemu, pełnemu zgody na wolę Bożą cierpieniu.
   Pozostawia w naszych sercach i pamięci prawdziwie Boży ślad, za który odwdzięczamy się gorącą modlitwą: Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju.
   Sługo dobry i wierny wejdź do radości swego Pana.
   Ks. Dariusz Szczepaniuk
   Kanclerz Kurii

ogłoszenia 2017.12.31 Niedziela Świętej Rodziny

   • 25 grudnia w Uroczystość Bożego Narodzenia umarł po długiej chorobie ks. biskup Stanisław Kędziora. W piątek odbył się jego pogrzeb. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
   • Dziś przypada Niedziela Najświętszej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Po każdej Mszy św. błogosławieństwo rodzin.
   • Dziś ostatni dzień Roku Pańskiego 2017. Dziękujemy Panu Bogu za kolejny rok, „Czas to miłość” - czynimy zatem rachunek sumienia z miłości do Pana Boga i drugiego człowieka, czy bardziej zbliżyliśmy się do Boga, czy staliśmy się darem dla bliźnich? Po Mszy św. o godz. 18.00 nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne.
   • Jutro 1 stycznia przypada Uroczystość Bożej Rodzicielki. Msze św. o godz. 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00.
   • W tym tygodniu przypadają pierwsze dni miesiąca stycznia.
   • I piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi i Komunii na każdej Mszy św. Wizyta u chorych w piątek 5 stycznia od godz. 9.00. Spowiedź od godz. 16.00. Msze św. o godz. 7.00 16.30 i 18.00.
   • W sobotę 6 stycznia obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze św. jak w niedzielę. Na każdej Mszy św. poświęcenie kredy i kadzidła. Taca na misje. Jest to również I sobota miesiąca Różaniec godz. 17.15.
   • 6 stycznia po każdej Mszy Świętej ministranci będą rozprowadzali kredę i kadzidło. Składane ofiary zostaną przeznaczone na dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego ministrantów.
   • W sobotę 6 stycznia o g. 19 razem z Fundacją AVE zapraszamy na tradycyjne kolędowanie. W tym roku wystąpi znana polska piosenkarka Halina Kunicka, nasz chór AVE oraz znakomity pianista Czesław Majewski. Koncert zakończy się wspólnym Orszakiem Trzech Króli do żłóbka.
   • W niedzielę 7 stycznia w Wieczerniku o godz. 14.00 do 17.00 odbędzie się konkurs kolędowy dla uczniów z różnych szkół.
   • Z racji wizyt duszpasterskich w styczniu kancelaria parafialna będzie czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach porannych 7.30 – 8.30, oraz w piątek po Mszy św. wieczornej od g. 19.00.
   • Program wizyty duszpasterskiej w zakładce Wizyta Duszpasterska.

sobota, 23 grudnia 2017

ogłoszenia 2017.12.24 IV niedziela adwentu

  • Dziś Wigilia Bożego Narodzenia. Nie będzie Mszy św. wieczornej o godz. 18.00.
  • Dziś o północy rozpocznie się Pasterka, a pół godziny wcześniej o godz. 23.30 Godzina Czytań z liturgii godzin. Taca z Pasterki na Fundusz Obrony Życia.
  • Msze św. w poniedziałek 25 grudnia w pierwszy dzień świąteczny o godz. 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00.
  • We wtorek drugi dzień święto św. Szczepana diakona i męczennika. Msze św. jak w niedzielę. Taca na budowę nowych świątyń w naszej diecezji.
  • We środę święto świętego Jana Apostoła i Ewangelisty. Imieninowa Msza św. w intencji ks. Jana we środę o godz. 18.00.
  • We czwartek święto Świętych Młodzianków Męczenników.
  • Za tydzień w niedzielę 31 grudnia w ostatni dzień roku przypada święto Najświętszej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Po każdej Mszy św. błogosławieństwo rodzin. Po Mszy św. o godz. 18.00 nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne na zakończenie roku 2017.
  • W pomieszczeniu pod chórem można nabyć opłatki na stół wigilijny.
  • Dziękujemy za udział w akcjach charytatywnych w naszej parafii a zwłaszcza za: 
  •                      - nabycie świece wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom
  •                      - paczki świąteczne w tym roku wyjątkowo obfite dary, przygotowano ponad 60 paczek, dziękujemy za pomoc w pakowaniu i rozwożeniu paczek, 
  •                       - za ubrania dla bezdomnych mężczyzn.
  • Dzisiaj chórzyści przed kościołem rozprowadzają sianko na stół wigilijny. Ewentualny dochód zostanie przeznaczony na działalność chóru, w tym koncerty organizowane w naszej świątyni.
  • Z racji Wizyty Duszpasterskiej kancelaria parafialna po świętach będzie czynna rano we środę, czwartek i piątek w godzinach porannych 730 – 830 oraz w sobotę wieczorem od 1900 – 2000.
  • Program wizyty duszpasterskiej po świętach w zakładce wizyta duszpasterska.
  • Prosimy o 4 przewodników na godz. 10.00 we środę na Marcelin, we czwartek na Tomaszew i w piątek na Szamocin bez Wilkowieckiej.