sobota, 4 kwietnia 2020

propozycja na Wielki Tydzień w domach w rodzinie


Ogłoszenia Niedziela Palmowa 05.04.2020 r.

Dziś w niedzielę Palmową rozpoczynamy obchód Wielkiego Tygodnia.

Program TRIDUUM SACRUM
Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej o godzinie 1800
Wielki Piątek Liturgia Męki Pańskiej o godzinie 18
00
Wigilia Paschalna w sobotę o godzinie
2000

Msza święta o godzinie 6
00 w Niedzielę Zmartwychwstania bez procesji, późniejsze Msze święte według grafiku o godz. 830, 1000, 1130, 1300, 1630, 1800, 1930.

Adoracja Najświętszego Sakramentu
w Wielki Czwartek po liturgii do godz. 2230.
w Wielki Piątek od 730 do 1800, a po Liturgii Męki Pańskiej do 2230.
w Wielką Sobotę od 730 do 2000, a po liturgii do 2230.

Msze św. w drugi dzień świąteczny - w Wielki Poniedziałek: 700, 830, 1000, 1130, 1300, 1800.

Post paschalny obowiązuje w Wielki Piątek, Kościół zachęca do przedłużenia tego postu na Wielką Sobotę do Wigilii Paschalnej.

Poświęcenia pokarmów modlitwa przy posiłku w domach. Modlitwę odmawia głowa rodziny. Modlitwa na stronie internetowej parafii.

Kancelaria parafialna w Triduum Paschalne będzie nieczynna. Prosimy o załatwienie wszelkich koniecznych formalności do środy włącznie.

W związku z epidemią zgodnie z decyzjami władz państwowych i dekretem ks. Biskupa do 5 osób ograniczona jest liczba uczestniczących we Mszy św. Dotyczy to również pogrzebów, oraz adoracji w kościele.

dziemy transmitować Mszę św. o 10.00 w niedzielę Palmowa, a następnie liturgie Triduum Paschalnego o ustalonych porach. Transmisja będzie dostępna on line na stronie naszego parafialnego facebooka.

Z racji na pandemię ks. biskup Ordynariusz udziela dyspensy od uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej, zaznaczając potrzebę modlitewnego spędzenia niedziel i uroczystości w domu, a także uczestniczenia duchowego we Mszy za pośrednictwem radia bądź telewizji.

Do spowiedzi możemy przychodzić w najbliższym tygodniu od poniedziałku do soboty włącznie: od godz. 7.00 do 9.00 i po południu od 17.00 do 19.30. Będzie też możliwość przyjęcia Komunii św. W razie niemożności przystąpienia do Sakramentu Pokuty wzbudzamy żal doskonały wraz z postanowieniem jak najszybszego przystąpienia do sakramentu Pokuty.

Komunia św. będzie udzielana po Mszach św.. Zalecana forma na rękę - te osoby przystępują pierwsze do Komunii św., druga forma tradycyjnie do ust (obecność wirusa we wydychanym powietrzu i ślinie naraża nas na możliwość zarażenia) i trzecia forma Komunia duchowa: modlitwa, w której wyrażamy pragnienie przyjęcia Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.

Księża nie mogą odwiedzać chorych przebywających na kwarantannie chyba, że w zagrożeniu życia.

Bóg zapłać za przelewy bankowe na konto parafialne, jako ofiary na tacę na utrzymanie kościoła, ogrzewanie, oświetlenie i wynagrodzenia dla pracowników.

Bóg zapłać za hojne wsparcie charytatywnej akcji pomocy dla rodzin i ubogich. Przyniesione dary oraz wpłaty pieniężne, za pomoc przy pakowaniu darów i rozweniu paczek. Mimo trudnych warunków dotarliśmy z pomocą do około 22 rodzin.

Dziękuję za pomoc w zabezpieczeniu płynów odkażających, a także w przygotowaniu przekazu internetowego Mszy świętej w Niedzielę Palmową.

Modlitwa pobłogosławienia pokarmów na stół wielkanocny

12 kwietnia 2020   Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW
NA STÓŁ WIELKANOCNY
Przed wielkanocnym śniadaniem, pozostając w duchowej łączności z rodziną i bliskimi, można odmówić poniższą modlitwę, zamiast zwykłej «przed jedzeniem», dla podkreślenia uroczystego charakteru posiłku.

Osoba prowadząca rozpoczyna modlitwę i wszyscy żegnają się znakiem krzyża:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W. Amen.
(Modlitwę można poprzedzić odczytaniem Ewangelii o zmartwychwstaniu:
Mt 28, 1-10 lub J 20, 1-9)

Następnie przygotowuje obecnych i wypowiada modlitwę:

Nasz Pan, Jezus Chrystus, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia, abyśmy żyli Bożym życiem i uczestniczyli w wielkiej radości, której źródłem jest Jego zwycięstwo. Dla podkreślenia wielkości tej niedzieli, która jest uroczystością nad uroczystościami, chcemy spożyć świąteczne śniadanie.
Prośmy, aby sam Pan pobłogosławił nasze pokarmy, aby oddalił od nas widmo epidemii i napełnił nasze serca radością.
Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, a w dniu zmartwychwstania zasiadłeś do stołu z apostołami, aby wraz z nimi spożyć posiłek.
Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność z nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.
Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało.
Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.
Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, i spraw, abyśmy potrafili dzielić się z innymi wielkanocną radością, a kiedyś weszli na wieczną ucztę w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.