sobota, 31 października 2020

ogłoszenia 2020.11.01 Uroczystość Wszystkich Świętych

Dziękujemy wszystkim parfianom, którzy spontanicznie podjęli inicjatywę modlitwy, czuwania i straży przy naszej parafialnej świątyni. W stanie zagrożenia duchowego w naszej ojczyźnie konieczna jest modlitwa i post. Zachęcamy do modlitwy Różaniec do Granic Nieba. To modlitwa w czasie oktawy od 1 do 8 listopada w intencji pokutnej i przebłagalnej za wszystkie grzechy aborcji, modlitwa o wybaczenie i uzdrowienie serc zranionych grzechem aborcji. Więcej na stronie parafialnej poniżej.

Dziś 1 listopada msze św. jak w każdą niedzielę. Cmentarze są zamknięte. Pierwsza Msza św. gregoriańska listopadowa za zmarłych dziś o godz. 13.00.

Nabożeństwa za zmarłych i wypominki jednorazowe dziś 1 XI o godz. 17.00, a także jutro w poniedziałek 2 XI po Mszach św. o godz. 9.00 i 18.00. 

Jutro w poniedziałek Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli Dzień ZadusznyMsze św. o godz. 7.00, 9.00, 11.00, 16.30 i 18.00.

Jak czytamy w dekrecie papieża Franciszkaw celu uzyskania odpustu zupełnego za zmarłych odwiedzenie cmentarza, również duchowo, i modlitwę za zmarłych “można przenieść na inne dni miesiąca listopada, aż do jego końca”. Ponadto odpust zupełny, ustanowiony z okazji wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych  (2 listopada), uzyskany przez tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i  odmówią tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na  niedzielę przed lub po lub w dniu Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych. Osoby starsze, chore i wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na ograniczenia nałożone przez właściwe władze na czas pandemii, aby zapobiec gromadzeniu się wielu wiernych w  miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny pod warunkiem, że duchowo dołączą do wszystkich pozostałych wiernych, wykluczą wszelkie przywiązanie do  jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej spełnić trzy zwyczajowe warunki. Wśród tych warunków są: spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii i modlitwa w intencji Ojca Świętego przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny, pobożne odmówienie modlitwy za zmarłych (np. jutrznia i nieszpory z oficjum za  zmarłych), Różańca, Koronki do Bożego Miłosierdzia czy innej modlitwy za zmarłych lub podjęcie medytacyjnej lektury jednego z fragmentów Ewangelii zaproponowanej w liturgii za  zmarłych czy wypełnienie uczynków miłosierdzia poprzez ofiarowanie cierpień i  niedogodności swego życia Panu Bogu.

W zakrystii po Mszach św. i w kancelarii można zgłaszać zmarłych do Mszy św. zbiorowej sprawowanej codziennie przez cały listopad o godz. 1800, a w niedziele o 700 rano oraz do wypominek jednorazowych i rocznych. Wypominki roczne są czytane przed Mszami św. o godz. 700, 830 i 1130 W związku z pandemią można przesyłać prośbę o modlitwę za zmarłych za pośrednictwem internetu, ofiarę wraz z imionami przesyłamy na konto parafii.

tym tygodniu przypadają pierwsze dni miesiąca. I czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od 7.30 do godz. 20.00. 

I piątek listopada wizyta u chorych od godz. 9.00. spowiedź po południu od godz. 16.00. Msze św. o godz. 7.00, 16.30 i 18.00

I sobota – Msza św. wynagradzająca o godz. 16.00.

Z racji na czerwoną strefę zakażeń koronawirusem w Warszawie w naszym kościele (łącznie z chórem) może na Mszy św. przebywać 125 osób, wraz z kapłanami i posługującymi. Prosimy zakładać maseczki i zachować dystans pomiędzy obcymi osobami 1,5 m. Przy drzwiach są umieszczone płyny odkażace. 

Kolejny tydzień odwołane są spotkania formacyjne w małych grupach oraz katechezy Drogi Neokatechumenalnej dla dorosłych i młodzieży. Różaniec Do Granic Nieba

Różaniec Do Granic Nieba

 1. Udział w wydarzeniu (przygotowanie):

 Różaniec Do Granic Nieba trwa 8 dni, całą oktawę Uroczystości Wszystkich Świętych.

Do wydarzenia można dołączyć dowolnego dnia, choć zachęcamy, by aktywnie uczestniczyć przez całą oktawę.

W zależności od sytuacji modlitwę przeżywamy na cmentarzu, w parafii lub innych dostępnych miejscach, w domu, pod przydrożnym krzyżem.

Godzina dowolna, zachęcamy jednak do wybrania czasu powiązanego z rytmem duchowym dnia.

Może to być, któraś z tych godzin:

12:00 – Anioł Pański

15:00 – Godzina Miłosierdzia

21:00 – Apel Jasnogórski

Jeśli modlitwa ma miejsce poza kościołem (z natury przygotowanym do liturgii), to prosimy o zorganizowanie godnego miejsca, na przykład – stolik z białym obrusem, zapalona świeczka, Pismo Święte otwarte na czytaniu z dnia, ew. obrazek, figurka.

W czasie modlitwy przyjmij wewnętrzną postawę uniżenia przed Bogiem.

Nie przeżywaj modlitwy, jako „cudownego zaklęcia”, Bóg Ojciec jest całkowicie wolny w swoich decyzjach, On decyduje jakie łaski nam ofiaruje, my Jego dzieci ufamy i wszystko przyjmujemy.

Bardzo zachęcamy to przeżywania oktawy w stanie łaski uświęcającej. To bardzo ważne, by Duch Święty miał do nas dostęp.  Jeśli nie możesz przystąpić do spowiedzi, tym goręcej oddawaj się Bożemu Miłosierdziu.

I jeszcze jedna ważna rzecz: każdego dnia oktawy możesz ofiarować odpust zupełny za zmarłych. Wszystkie informacje, jak to zrobić znajdziesz tu:

https://ekai.pl/w-tym-roku-nowe-zasady-uzyskiwania-odpustu-zupelnego-za-zmarlych/?print=1

Całe wydarzenie przeżywamy w duchu jedności: świeckich, kapłanów, biskupów i papieża.

 Przebieg modlitwy:

[starajmy się zachować kolejność]

 modlitwa do Boga Ojca:

Bądź uwielbiony Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, Stwórco wszelkiego stworzenia. Ty jesteś Miłością i Źródłem miłości. Dziękuję Ci, żeś mnie tak cudownie stworzył! Dziękuję Ci także za życie członków mojej rodziny, gdyż każdy człowiek jest wyrazem Twojego błogosławieństwa dla mnie, mojej ojczyzny i całego świata.

Niestety my, grzesznicy, często nie potrafimy przyjąć, a niekiedy nawet wprost odrzucamy ten Owoc Twojej miłości. Dlatego bardzo przepraszam Ciebie za każdą zniewagę, jakiej dopuściłem się odrzucając dar życia. Przepraszam za każde odrzucone przez moich Rodaków dziecko poczęte, które jest przejawem obfitości Twojego miłosierdzia dla rodziców, krewnych i całego narodu. Przepraszam Cię za każdego człowieka, który w jakikolwiek sposób przyczynił się do odrzucenia miłości objawionej w zaistnieniu nowego życia. Proszę o łaskę przebaczenia dla mnie, dla mojej najbliższej rodziny, dla moich przodków i potomków.

Jednocześnie pragnę przyjąć do swego serca każde poczęte, a odrzucone życie. Przyjmuję te dzieci, którym choć nie dano przyjść na ten świat, to jednak żyją przed Twoim Obliczem. Nadaję im prawa mojej rodziny i obywatelstwo mojej Ojczyzny. Przebacz nam i udziel daru jedności.


Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(imprimatur N. 5375/2020)

 modlitwa skierowana do dzieci:

Wszystkie dzieci nienarodzone zabite w naszych
rodzinach, te o których wiemy i te, które są nam nieznane,
przepraszamy was i chcemy przyjąć do serca wasze przebaczenie.
Prosimy, jeśli już oglądacie Boga twarzą w twarz, wstawiajcie się za
nami, by śmierć nie miała dostępu do naszych rodzin. Prosimy o
modlitwę za Polskę i cały świat, by wrócił do Boga Ojca, naszego
Stwórcy.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(imprimatur N. 5375/2020)

 Psalm 51:

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *

w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *

i oczyść mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem nieprawość moją, *

a grzech mój jest zawsze przede mną.

Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *

i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,

Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku *

i prawy w swoim sądzie.

Oto urodziłem się obciążony winą *

i jako grzesznika poczęła mnie matka.

A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, *

naucz mnie tajemnic mądrości.

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, *

obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

Spraw, abym usłyszał radość i wesele, *

niech się radują kości, które skruszyłeś.

Odwróć swe oblicze od moich grzechów *

i zmaż wszystkie moje przewinienia.

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *

i odnów we mnie moc ducha.

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *

i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Przywróć mi radość Twojego zbawienia *

i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.

Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *

i wrócą do Ciebie grzesznicy.

Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, †

Boże, mój Zbawco, *

niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją.

Panie, otwórz wargi moje, *

a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *

a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.

Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *

pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, *

odbuduj mury Jeruzalem.

Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i całopalenia, *

wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu.

 

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

 4. Różaniec Święty:

Co najmniej jedna część Bolesna (czyli wszystkie 5 Tajemnic), w zależności od możliwości i pragnienia można odmówić wszystkie 4 części.


 1. Podsumowanie:

Schemat tego „nabożeństwa” jest uniwersalny i może być powtarzany.

Zachęcamy do postawy ufności po modlitwie. Modlitwa została wysłuchana. Bóg Ojciec nas kocha i da to, co najlepsze swoim dzieciom.

Odwagi!

W górę serca!

sobota, 24 października 2020

ogłoszenia 2020.10.25 XXX niedziela zwykła


Z racji na czerwoną strefę zakażeń koronawirusem w Warszawie w naszym kościele (łącznie z chórem) może na Mszy św. przebywać 125 osób, wraz z kapłanami i posługującymi. Prosimy zachować dystans pomiędzy obcymi osobami 1,5 m. Przy drzwiach są umieszczone płyny odkażace.

Ponadto odwołujemy wszystkie spotkania formacyjne w małych grupach: dzieci, młodzieży i dorosłych do czasu trwania strefy czerwonej w Warszawie.

Zawieszamy katechezy Drogi Neokatechumenalnej dla dorosłych i młodzieży do odwołania.

W kościele jest umieszczona licencjonowana wystawa pt.: „Karol Wojtyła. Narodziny”. Zachęcamy do jej obejrzenia.

We środę 28 dzień października nowenna przed beatyfikacją Kardynała Wyszyńskiego w ramach nabożeństwa różańcowego po Mszy św. wieczornej.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej w kościele codziennie po Mszach św. wieczornych. Zachęcamy też do wspólnej modlitwy w rodzinach z dziećmi.

Dziś o g. 1500 Msza formacyjna dla dzieci komunijnych i rodziców ze szkoły 367, Inspiracja i STO, Nasza Szkoła i Mentis.

Dziś o 19.30 Msza św. za Ojczyznę.

Kurs przedmałżeński w piątki o godz. 1900 w kancelarii parafialnej.

Za tydzień 1 listopada msze św. jak w każdą niedzielę. Ks. proboszcz z parafii św. Jakuba zarządził, że nie będzie Mszy św. na cmentarzu Tarchomińskim.

Nabożeństwa za zmarłych i wypominki jednorazowe w niedzielę 1 XI o godz. 17.00. A także w poniedziałek 2 XI po Mszach św. o godz. 9.00 i 18.00.

W zakrystii po Mszach św. i w kancelarii można zgłaszać zmarłych do Mszy św. zbiorowej sprawowanej codziennie przez cały listopad o godz. 1800, a w niedziele o 700 rano oraz do wypominek jednorazowych i rocznych. Wypominki roczne są czytane przed Mszami św. o godz. 700, 830 i 1130. 1 listopada będziemy też dokonywać zapisów na cmentarzu w alejce w pobliżu kaplicy cmentarnej. W związku z pandemią można przesyłać prośbę o modlitwę za zmarłych za pośrednictwem internetu, ofiarę wraz z imionami przesyłamy na konto parafii.

Jak czytamy w dekrecie papieża Franciszka, w celu uzyskania odpustu zupełnego za zmarłych odwiedzenie cmentarza, również duchowo, i modlitwę za zmarłych “można przenieść na inne dni miesiąca listopada aż do jego końca”. 

Ponadto odpust zupełny, ustanowiony z okazji wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych  (2 listopada), uzyskany przez tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i  odmówią tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na  niedzielę przed lub po lub w dniu Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych. Osoby starsze, chore i wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na ograniczenia nałożone przez właściwe władze na czas pandemii, aby zapobiec gromadzeniu się wielu wiernych w  miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny pod warunkiem, że duchowo dołączą do wszystkich pozostałych wiernych, wykluczą wszelkie przywiązanie do  jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej spełnić trzy zwyczajowe warunki. 

Wśród tych warunków są: spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii i modlitwa w intencji Ojca Świętego przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny, pobożne odmówienie modlitwy za zmarłych (np. jutrznia i nieszpory z oficjum za  zmarłych), Różańca, Koronki do Bożego Miłosierdzia czy innej modlitwy za zmarłych lub podjęcie medytacyjnej lektury jednego z fragmentów Ewangelii zaproponowanej w liturgii za  zmarłych czy wypełnienie uczynków miłosierdzia poprzez ofiarowanie cierpień i  niedogodności swego życia Panu Bogu.


sobota, 17 października 2020

ogłoszenia 2020.10.18 XXIX niedziela zwykła

 • Z racji na czerwoną strefę zakażeń koronawirusem w Warszawie w naszym kościele (łącznie z chórem) może na Mszy św. przebywać 125 osób, wraz z kapłanami i posługującymi. Prosimy zachować dystans pomiędzy obcymi osobami 1,5 m. Przy drzwiach są umieszczone odkażacze.
 • Ponadto odwołujemy wszystkie spotkania formacyjne w małych grupach: dzieci, młodzieży i dorosłych do czasu trwania strefy czerwonej w Warszawie. Jutro nie będzie spotkania Rady Duszpasterskiej. Dostępne będą Msze formacyjne z zachowaniem obostrzeń sanitarnych.
 • Zawieszamy katechezy Drogi Neokatechumenalnej dla dorosłych i młodzieży do odwołania.
 • Dziś Światowy Dzień Misyjny, zwany popularnie Niedzielą Misyjną. Jest świętem Papieskich Dzieł Misyjnych i całego Kościoła. Dzień ten w Polsce rozpoczyna Tydzień Misyjny. Odbędzie się on pod hasłem Oto ja, poślij mnie. Dzisiejsza taca na Misje św.
 • W kościele jest umieszczona licencjonowana wystawa pt.: „Karol Wojtyła. Narodziny”. Zachęcamy do jej obejrzenia.
 • We czwartek 22 października obchodzimy liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, w tym dniu nowenna papieska po Mszy św. wieczornej.
 • Październik to miesiąc modlitwy Różańcowej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w kościele codziennie po Mszach św. wieczornych. Różaniec z udziałem dzieci zawieszony zachęcamy do modlitwy w domach.
 • Dziś o g. 1500 Msza formacyjna dla dzieci komunijnych i rodziców SP 110 i 257, a za tydzień o godz. 1500 pozostałe szkoły 367, Inspiracja i STO, Nasza Szkoła i Mentis.
 • Odwołujemy dzisiejsze spotkanie rodziców i kandydatów do bierzmowania z grupy młodszej
 • Kurs przedmałżeński w piątki o godz. 1900 w kancelarii parafialnej.
 • W zakrystii po Mszach św. i w kancelarii można zgłaszać zmarłych do Mszy św. zbiorowej sprawowanej codziennie przez cały listopad o godz. 1800, a w niedziele o 700 rano oraz do wypominek jednorazowych i rocznych. Wypominki roczne są czytane przed Mszami św. o godz. 700, 830 i 1130.   W związku z pandemią można przesyłać prośbę o modlitwę za zmarłych za pośrednictwem internetu, ofiarę wraz z imionami przesyłamy na konto parafii.