sobota, 16 marca 2019

Rekolekcje Wielkopostne Płudy

Rekolekcje szkolne 1-5 kwietnia 

Rekolekcje Parafialne 7 8 – 9 10 kwietnia 2019 r.

głosi ks. Pedro Guzman Prefekt Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego

"Redemptoris Mater" w Warszawie

Niedziela 7 kwietnia

7.00, 8.30, 10.00 - dzieci, 11.30 - młodzież, 13.00, 18.00
17.00 Gorzkie Żale

poniedziałek 8 kwietnia

godz. 9.00 Msza św
godz. 16.30 Msza św.
godz. 18.00 Msza św.
godz. 19.30 Msza św.

wtorek 9 kwietnia
godz. 9.00 Msza św
godz. 16.30 Msza św.
godz. 18.00 Msza św.
godz. 19.30 Nabożeństwo Pokutne

środa 10 kwietnia
godz. 9.00 Msza św.
godz. 16.30 Msza św.
godz. 18.00 Msza św. i zakończenie rekolekcji

Rekolekcje w DPS -ie na ul. Bohaterów 10 kwietnia we środę od godz. 11.30

Spowiedź codziennie na Mszach św. i nabożeństwach

Wizyta u chorych w piątek
12 kwietnia od godz. 9.00chorych zgłaszamy do końca rekolekcji

ogłoszenia 2019.03.17 II niedziela Wielkiego Postu

 • Dziś gościmy ks. Michała Jaworskiego wychowawcę z Seminarium Redemptoris Mater wraz z seminarzystami. Po Mszy św. możliwość wsparcia darem serca tego misyjnego seminarium.
 • Trwają katechezy dla dorosłych i młodzieży w naszej parafii, odbywają się one w poniedziałki i czwartki o godz. 2000 w Wieczerniku. Zapraszamy wszystkich poszukujących sensu życia, wiary i wspólnoty.
 • Rekolekcje szkolne rozpoczną się w poniedziałek 1 kwietnia i będą trwać aż do piątku 5 kwietnia. Rodziców prosimy by wsparli dzieci w czasie rekolekcji.
 • Rekolekcje parafialne odbędą się w piątym tygodniu Wielkiego Postu od 7 do 10 kwietnia.
 • W piątki Wielkiego Postu będą sprawowane Drogi Krzyżowe w następującym porządku: o 1630 prowadzona przez dzieci, o 1700 przez wspólnoty, a o 1900 prowadzona przez młodzież.
 • Nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym są odprawiane w niedziele o g. 1700.
 • Dziś spotkanie kandydatów do bierzmowania grupy młodszej o godz. 1530. Za tydzień 24 marca o 1530 spotkanie grupy starszej.
 • Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w każdy czwartek od Mszy św. o 700 do godz. 2000.
 • Zachęcamy do odpisania 1% podatku od dochodów na cele charytatywne Caritas, wpisując obok numeru KRS hasło Płudy wspieramy również działania Parafialnego Zespołu Caritas.
 • Zapraszamy też do udziału w akcji charytatywnych Caritas Skarbonka Wielkopostna „Dar juniora dla seniora”. Skarbonki leżą na stoliku przy wyjściu z kościoła.
 • Za tydzień młodzież oazowa i rodzice zapraszają na herbatę, kawę, ciastko i dobre rozmowy do Wieczernika od 9.00 do 15.00.
 • W sobotę 30 marca o godz. 16.00 przejdziemy Drogą krzyżową - do granic parafii z Dąbrówki od Domu Zgromadzenia Księży Sercanów, ul. Modlińska 328 do naszego kościoła ulicami Modlińska, Prząśniczek, Czeremchową, Mehoffera, Czarodzieja, Klasyków. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, zwłaszcza mieszkających na tym terenie do wspólnej modlitwy, przygotowującej nas do jubileuszu 70-lecia parafii.

sobota, 9 marca 2019

Kard. Kazimierz Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski
Bp Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Stanowisko biskupów warszawskich w sprawie tzw. „Deklaracji LGBT+”

Publikacja deklaracji „Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+” wzbudziła emocje i uzasadnione zaniepokojenie wiernych, którzy w różnorodnej formie coraz liczniej zwracają się do biskupów warszawskich z prośbą o wsparcie. Również pasterze archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej krytycznie i z niepokojem odnoszą się do treści zaprezentowanego dokumentu, szczególnie w części dotyczącej edukacji seksualnej w szkołach.
Chrześcijańska antropologia a LGBT
W oficjalnych dokumentach Kościół katolicki nie podejmował kwestii „LGBT+”, ale wielokrotnie wypowiadał się na temat homoseksualizmu i osób homoseksualnych. Często przypomina o szacunku, jakim powinno się obdarzać osoby homoseksualne. „Bóg kocha każdego człowieka – powtórzyli biskupi zebrani na ostatnim Synodzie o młodzieży – i podobnie czyni Kościół, ponawiając swoje zaangażowanie w zwalczanie wszelkiej dyskryminacji i przemocy na podstawie płciowości”.
Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina naukę opartą na Piśmie Świętym, że „akty homoseksualizmu z samej swojej wewnętrznej natury są nieuporządkowane", a osoby homoseksualne wezwane są do życia w czystości.
Chrześcijańska antropologia nie może zaakceptować wielu obecnych w ideologii LGBT aspektów, działań i postulatów, w tym związanych z promocją zawartej tam wizji ludzkiej płciowości, rodziny i jej roli w społeczeństwie, małżeństwa oraz tzw. „praw reprodukcyjnych”.
Kościół o edukacji seksualnej
Temat edukacji seksualnej podjął papież Franciszek w adhortacji Amoris laetitia (punkty 280-286) i jest to jak dotąd najobszerniejsze stanowisko Kościoła w tej sprawie. Franciszek wyraził swoją pozytywną opinię, aby edukacja seksualna była prowadzona w szkołach , podkreślił jednak przy tym pierwszoplanową rolę rodziców. To oni są pierwszymi wychowawcami odpowiedzialnymi za wychowanie swoich dzieci.
W chrześcijańskiej wizji „pozytywne i mądre wychowanie seksualne” powinno być obiektywne, wolne od jakiejkolwiek ideologii, a jednocześnie osadzone w kontekście „wychowania do miłości, do wzajemnego daru z siebie”. Edukacja seksualna musi też być dostosowana do wieku dzieci i młodzieży.
Celem edukacji seksualnej jest ochrona dzieci i młodzieży przed różnorodnymi destrukcyjnymi zjawiskami. Franciszek w Amoris laetitia pisze: „Młodzi ludzie powinni mieć możliwość uświadomienia sobie, że są bombardowani przesłaniami, które nie dążą do ich dobra oraz ich dojrzałości”. „Nieodpowiedzialna jest wszelka zachęta kierowana do nastolatków, by bawić się swoim ciałem i swoimi pragnieniami, jak gdyby osiągnęli już dojrzałość, wartości, wzajemne zaangażowanie i cele właściwe małżeństwu. W ten sposób beztrosko zachęca się ich do używania innej osoby jako przedmiotu eksperymentów”.
Kontrowersje wynikające z lektury „Deklarcji LGBT+”
Biskupi warszawscy w pełni solidaryzują się i wspierają rodziców zaniepokojonych zapisami „Deklaracji LGBT+”. Duży niepokój wzbudzają standardy i wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), które, jak wynika z zapisu w „Deklaracji”, stoją u podstaw zaprezentowanej tam „edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w każdej szkole”. Brak jakiejkolwiek wzmianki w omawianym dokumencie na temat roli rodziców – wobec których szkoła wraz ze wszystkimi obecnymi w niej elementami edukacji ma charakter służebny – może oznaczać, że „Deklaracja” jest sprzeczna z konstytucyjnym prawem rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz z obowiązującym prawem oświatowym.
Autorzy przyznają, że konsultowali jej treść w dialogu ze społecznością LGBT+, a więc pominęli pozostałą część społeczeństwa Warszawy. Niepokojem napawa fakt, że zapisy znajdujące się w innych częściach „Deklaracji” zmierzają do zinstytucjonalizowania postaw LGBT.
Popieramy działania zmierzające ku temu, aby to rodzice mieli decydujący wpływ na kształtowanie swoich dzieci. Należy dołożyć wszelkich starań, aby każdy uczeń i uczennica byli otoczeni szczególną opieką ze strony dyrekcji, pedagogów, nauczycieli, zwłaszcza gdy są zagrożone jakąkolwiek formą przemocy czy dyskryminacji. Należy zadbać o mądre wychowanie seksualne, które powinno mieć swój początek w rodzinie i być kontynuowane w szkole. Nie może stać ono w sprzeczności z wartościami wyznawanymi przez rodziców, którzy chcą je przekazać swoim dzieciom. Dziękujemy rodzicom i wszystkim wiernym za podjęte działania w celu obrony wartości chrześcijańskich.


ogłoszenia 2019.03.10 I Niedziela Wielkiego Postu

 • Zapraszamy na katechezy dla dorosłych i młodzieży w naszej parafii. Katechezy będą odbywać się w poniedziałki i czwartki o godz. 2000 w Wieczerniku.
 • Dziś spotkanie kandydatów do bierzmowania grupy starszej o godz. 1530. Za tydzień 17 marca o 1530 spotkanie grupy młodszej.
 • Dziś spotkanie Wspólnoty Papieskiej po Mszy św. wieczornej.
 • Spotkanie członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej w poniedziałek 11 marca o godz. 19.00.
 • Spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas w wtorek 12 marca o godz. 19.00.
 • Spotkanie rodziców dzieci komunijnych we środę 13 marca o godz. 19.00.
 • Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w każdy czwartek od Mszy św. o 700 do godz. 2000. Prosimy zapisywać się na dyżury dla zapewnienia ciągłości modlitwy. Na stoliku z gazetami są wyłożone deklaracje takiej modlitwy.
 • W piątki Wielkiego Postu będą sprawowane Drogi Krzyżowe w następującym porządku: o 1630 prowadzona przez dzieci, o 1700 przez wspólnoty, a o 1900 prowadzona przez młodzież.
 • Nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym będą odprawiane w niedziele o godz. 1700.
 • Za tydzień będziemy gościli z kazaniami ks. Michała Jaworskiego wychowawcę z Seminarium Redemptoris Mater wraz z seminarzystami. Po Mszy św. będzie możliwość wsparcia tego misyjnego Seminarium.
 • W związku z głosem biskupów warszawskich w sprawie tzw. „Deklaracji LGBT+” - zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o podjęcie postu i modlitwy w intencji ochrony dzieci. Zachęcamy do wspólnej modlitwy różańcowej, drogi krzyżowej, gorzkich żalów czy jakichkolwiek innych modlitw i wyrzeczeń.
 • W najnowszym numerze Głosu parafii znajdziemy m.in. Orędzie na Wielki Post papieża Franciszka i ogłoszenia.
 • W przyszłą niedzielę z naszej parafii wyruszy jubileuszowa pielgrzymka do Ziemi Świętej. Autokar będzie podstawiony przed kościołem o godz. 18.30. Prosimy o modlitwę za nas i obiecujemy naszą w Ziemi Świętej.

poniedziałek, 4 marca 2019

Msze św. za śp. Tomasza Stępniaka

Msze św. za śp. Tomasza Stępniaka

 1. od Bogusławy Czerwińskiej – 4 marca godz. 18.00
 2. od Ewy i Matusza Grzyb – 8 marca godz. 18.00
 3. od Jana Wojtasiaka – 9 marca godz. 18.00
 4. od uczestników pogrzebu – 11 marca godz. 18.00
 5. od Marii Masny – 16 marca godz. 18.00
 6. od Marii i Bronisława Kowal – 26 marca godz. 18.00
 7. od Krystyny Kowal – 8 kwietnia godz. 18.00
 8. od Marii Majchrowicz z rodziną – 29 kwietnia godz. 18.00
 9. od Walkowskich z rodziną – 6 maja godz. 18.00
 10. od Stanisława i Gabrieli Masny – 20 maja godz. 18.00
 11. od Kingi i Piotra z rodziną – 27 maja godz. 18.00
 12. od szwagra Michała z żoną i rodziną – 9 czerwca godz. 18.00
 13. od Agnieszki i Rafała z córką – 17 czerwca godz. 18.00
 14. od Eweliny z mężem, Adama z rodz. – 9 września godz. 18.00
 15. od Katarzyny i Marka Fatla – 7 października godz. 18.00
 16. od Eweliny Fatla – 20 października godz. 7.00
 17. od Haliny i Wojciecha Jarosz z rodziną – 1 listopada godz. 8.30

sobota, 2 marca 2019

zaproszenie na katechezy

Jesteś dla mnie ważny! Przyjdź!

Zapraszamy na katechezy dla dorosłych i młodzieży.
Początek 3 marca - zaproszenia na każdej Mszy św. skierują do nas małżeństwa z Drogi Neokatechumenalnej.

Pierwsza katecheza 3 marca wieczorem o godz. 19.00.
Następne katechezy odbywać się będą w poniedziałki i czwartki o godz. 20.00 w Wieczerniku.

Katechezy kerygmatyczne, niosą przesłanie i są wydarzeniem, które pozwoli nam przeżyć moc wiary, odebrać powiew Ducha świętego. Duch Święty jest darem Chrystusa Zmartwychwstałego, by budować więź wiary we wspólnocie Kościoła. W małej wspólnocie jeszcze bardziej możesz przeżyć obecność Jezusa w Twoim życiu, będziesz mógł jej doświadczyć.

W Panamie papież Franciszek powiedział do młodzieży: Bóg nigdy nas nie porzuca, nigdy nie przestaje nam przebaczać. Jezus mówi dziś: jesteś dla mnie ważny.
Jesteś dla mnie ważny! Przyjdź!

Wasz proboszcz ks. Robert Furman i katechiści.

ogłoszenia 2019.03.03 VIII niedziela zwykła

 • Jezus mówi dziś: Jesteś dla mnie ważny!!! Zapraszamy na katechezy dla dorosłych i młodzieży. Pierwsza katecheza w niedzielę 3 marca po Mszy św. o godz. 1900. Katechezy będą odbywać się w poniedziałki i czwartki o godz. 2000 w Wieczerniku. Jeśli chcesz doświadczyć mocy Ducha Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Przyjdź! Przyprowadź ze sobą inne osoby!!!
 • We środę 6 marca rozpoczynamy Wielki Post. Msze święte we Środę Popielcową z obrzędem posypania głów popiołem sprawowane będą o 700, 900, 1630, 1800 i 1930.
 • We Środę Popielcową i w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, czyli ilościowy wszystkich między 18 a 60 rokiem życia. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia, w piątki i dni postu ścisłego. W uzasadnionych przypadkach, jeśli nie możemy zachować wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych podejmujemy inne formy pokuty.
 • Kancelaria parafialna nie będzie czynna we Środę Popielcową.
 • Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w każdy czwartek od Mszy św. o 700 do godz. 2000. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca marca. Po Mszy św. wieczornej będzie prowadzona wspólna adoracja - Wieczór Uwielbienia prowadzony przez młodzież oazową i Domowy Kościół. Zapraszamy na wspólną modlitwę, a następnie na katechezę do Wieczernika.
 • W piątki Wielkiego Postu będą sprawowane Drogi Krzyżowe w następującym porządku: o 1630 prowadzona przez dzieci, o 1700 przez wspólnoty, a o 1900 prowadzona przez młodzież.
 • Nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym będą odprawiane w niedziele o godz. 1700.
 • Dziś spotkanie kandydatów do bierzmowania grupy młodszej o godz. 1630 w Wieczerniku. Za tydzień 10 marca o 1530 spotkanie grupy starszej.
 • Spotkanie Wspólnoty Rodzin 4 marca o godz. 1900. Temat spotkania „Rodziny umocnione Duchem Świętym w Sakramencie Bierzmowania wezwane są do misji".
 • Wielkopostny dzień skupienia dla członków wspólnot parafialnych i rady duszpasterskiej w sobotę 9 marca od 1500 do 1900. Serdecznie zapraszamy>
 • W niedzielę 10 marca 2019 roku o g. 19 w sali teatralnej kościoła św. Jakuba na Tarchominie odbędzie się promocja książki o historii tego najstarszego kościoła Warszawy autorstwa Bartłomieja Włodkowskiego i Anety Bojanowskiej.  W programie m.in. koncert piosenek o Warszawie w wykonaniu chóru Jubilus. Każdy uczestnik otrzyma bezpłatny egzemplarz książki. Wstęp wolny. 

niedziela, 24 lutego 2019

Katechezy dla dorosłych i młodzieży w naszej parafii

Jesteś dla mnie ważny! Przyjdź!

W tym roku obchodzimy 70-lecie istnienia naszej parafii.
16 IX 1949 roku Sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński erygował naszą parafię.
Jesienią przeżyliśmy Misje parafialne, miały one nas wprowadzić w klimat odnowy wiary. Misje ogarnęły około 10 procent naszych parafian. W jeszcze słabszy sposób docieramy do nowych mieszkańców parafii . Wielu z nich wtapiając się w życie stolicy, buduje swoje życie bez wiary i wspólnoty Kościoła. Widać potrzebę stałych działań skierowanych do ludzi, którzy żyją już poza wspólnotą wiary. Odwiedzając parafian z wizytą duszpasterską, przygotowując dzieci do I Komunii, a także młodzież do bierzmowania odkrywamy, że procesy gubienia wiary są coraz bardziej widoczne również w naszej społeczności.
Już św. Jan Paweł II mówił o potrzebie nowej ewangelizacji. W encyklice “Redemptoris Missio” pisał, że istnieją liczne sytuacje, gdy całe kraje, lub grupy ochrzczonych utraciły sens żywej wiary.
Papież Benedykt XVI podkreślał, że nowa ewangelizacja jest procesem przekazywania wiary osobom, środowiskom, które kiedyś przyjęły chrzest, wyrastają z wiary chrześcijańskiej, ale tę wiarę z różnych przyczyn utraciły.
Obecnie nowa ewangelizacja musi się zmierzyć ze zjawiskiem dystansowania się od wiary, które przejawia się coraz bardziej w społeczeństwach i kulturach, które wydawały się być od wieków przeniknięte Ewangelią. Na religijny wymiar życia ludzkiego wpłynęły bowiem postęp nauki i techniki, poszerzanie się możliwości życia i przestrzeni wolności indywidualnej, głębokie przemiany gospodarcze, zjawisko migracji oraz mieszanie się ludów i kultur./M. Przeciszewski/
Odkryciem Soboru, była sprawa powrotu do katechumenatu. Katechumenat w starożytnym Kościele był źródłem świeżości wiary przeżywanej we wspólnocie. Dzisiaj, gdy rodzinom coraz trudniej przeżywać więź wiary i miłości, rodzi się potrzeba małych wspólnot, w których będziemy przeżywać Ewangelię i formować się poprzez doświadczenie grupy ludzi. We wspólnocie możemy doświadczyć bliskości i otwartości serc. Wspólnota pozwala dojrzewać naszej wierze i formować jej misyjny dynamizm. "Prawdziwej  radości nie dają rzeczy, posiadanie, nie! Rodzi się ona ze spotkania, z relacji z innymi, rodzi się z poczucia, że jest się akceptowanym, rozumianym, kochanym, i z akceptowania, rozumienia i kochania; i nie z powodu chwilowego zainteresowania, ale dlatego, że inny, inna jest osobą. Radość rodzi się z bezinteresownego spotkania! Kiedy ktoś mówi: «Jesteś dla mnie ważny», niekoniecznie słowami. " /pp. Franciszek/
Papież Franciszek mówi w Evangelii Gaudium o potrzebie duszpasterskiego nawrócenia, aby wspólnoty wyszły ku światu głosić Ewangelię, dlatego w tym roku do naszych domów wyszły osoby z zaproszeniem na katechezy. Te katechezy zmieniły ich życie i ożywiły w nich ziarno chrztu, dziś owocuje ono w ich życiu zapałem w niesieniu Dobrej Nowiny.

Zapraszam na katechezy dla dorosłych i młodzieży. Rozpoczną się one 3 marca zaproszeniami na każdej Mszy św., które skierują do nas małżeństwa z Drogi Neokatechumenalnej i katechezą wieczorem o godz. 19.00. Kolejne spotkania odbywać się będą w poniedziałki i czwartki o godz. 20.00 w Wieczerniku.
Katechezy kerygmatyczne, niosą przesłanie i są wydarzeniem, które pozwoli nam przeżyć moc wiary, odebrać powiew Ducha świętego. Duch Święty jest darem Chrystusa Zmartwychwstałego, by budować więź wiary we wspólnocie Kościoła. W małej wspólnocie jeszcze bardziej możesz przeżyć obecność Jezusa w Twoim życiu, będziesz mógł jej doświadczyć.
W Panamie papież Franciszek powiedział do młodzieży: Bóg nigdy nas nie porzuca, nigdy nie przestaje nam przebaczać. Jezus mówi dziś: jesteś dla mnie ważny.
Jesteś dla mnie ważny! Przyjdź!
Wasz proboszcz Robert Furman.


ogłoszenia 2019.02.24 VII niedziela zwykła

 • Ksiądz Prałat Mirosław ukończył wczoraj 85 lat życia z tej racji Dostojnemu Jubilatowi składamy serdeczne życzenia łaski zdrowia, sił fizycznych i duchowych. We wtorek 26 lutego o 1800 będzie sprawowana imieninowa Msza św. w intencji ks. Prałata Mirosława. Serdecznie zapraszamy.
 • Dziś gościmy z kazaniami ks. Grzegorza Mioduchowskiego proboszcza z Nadmy. Taca na budowę świątyni w Nadmie.
 • Dziś spotkanie kandydatów do bierzmowania grupy starszej o godz. 1630 w Wieczerniku.
 • Dziś o godz. 1800 Msza św. za Ojczyznę.
 • Dziś po Mszy św. wieczornej o 1900 odbędzie się koncert Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego. Koncert odbędzie z racji 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Serdecznie zapraszamy.
 • Dziś od 900 do 1430 młodzież oazowa z rodzicami zaprasza do Kawiarenki św. Stanisława Kostki do Wieczernika. W kawiarence są oferowane domowe ciasta, kawa i herbata, dochód przeznaczony będzie na wsparcie wyjazdu na rekolekcje wakacyjne dzieci i młodzieży naszej parafii.
 • W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca marca. Wizyta u chorych od g. 900. Spowiedź od g. 1600. Msze św. o 700, 1630 i 1800.
 • 2 marca to pierwsza sobota miesiąca. O 16.00 Msza św. wynagradzająca, a po niej różaniec.
 • Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w każdy czwartek od Mszy św. o 700 do godz. 2000. Prosimy zapisywać się na dyżury dla zapewnienia ciągłości modlitwy.
 • Zapraszamy na katechezy dla dorosłych i młodzieży w naszej parafii. Początek katechez w niedzielę 3 marca: zaproszenia na Mszach św. i o 1900 pierwsza katecheza. Następnie katechezy będą odbywać się w poniedziałki i czwartki o godz. 2000 w Wieczerniku. Katechezy są dla wszystkich, a zwłaszcza tych, którzy widzą, że coraz trudniej być chrześcijaninem we współczesnym, zabieganym świecie, a także tych, którzy czują się osamotnieni w swojej wierze.
 • Kancelaria parafialna raca do zwyczajnego porządku, będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. porannych 730 – 800 a po południu od 1600 do 1730.