Zaproszenia

Zapraszamy i zachęcamy
Do Wspólnoty Różańcowej [KŻR]
przy Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
Zapraszamy na spotkania w pierwsze soboty miesiąca.
Msza św. g. 16.00; Różaniec g. 16.45

"Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie" (Mk 11,24; Mt 8,13). Jeżeli potem wśród was jest ktoś, kto potrzebuje mądrości, niech prosi o nią Boga... niech prosi jednak z wiarą, bez żadnej wątpliwości (Jk 1,5-6). Kto odmawia Różaniec, zostanie mu udzielone, o co prosi.

Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują.
W naszej parafii są:
  - Koła Stanowe które modlą się w intencjach Papieskich, (zmieniają się co miesiąc),.
  - i Koła Rodzinne, które modlą się w intencjach stałych.

„Módlmy się za dzieci rodziców z kółek rodzinnych o Boże błogosławieństwo dla nich i opiekę Najświętszej Maryi Panny, za dzieci poczęte o dar życia dla nich i Boże błogosławieństwo dla ich rodziców, za małżeństwa z kółek, które proszą Pana Jezusa o dar macierzyństwa i za rodziny zagrożone rozpadem, te które trapią konflikty, złe relacje, a także borykające się z różnymi trudnościami dnia codziennego, o wypraszanie dla osób samotnych daru założenia świętej rodziny, o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski naszym rodzinom, o powołania kapłańskie i zakonne oraz w intencjach papieskich.
Modlimy się również w intencjach osób, które nas proszą o modlitwę i tej modlitwy potrzebują.

Jeżeli ktoś jest zainteresowany aby 20 osób modliło się za jego dzieci, rodzinę to zapraszamy.
Kontakt:
Jolanta Dmochowska-Sakowicz      nr tel. 691-737-070
Jolanta Włoch                nr tel. 695-302-017
lub zgłosić się do księdza w zakrystii i podać swoje dane a my  się skontaktujemy. Zapraszamy!!!!

Dodatkowe informacje
Istota i duchowość
Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, z których każda zobowiązuje się do codziennego rozważania jednej tajemnicy różańcowej. Liczba osób we wspólnocie podstawowej odpowiada liczbie tajemnic różańca świętego(20).
Zgodnie z pragnieniem założycielki Żywego Różańca, sługi Bożej Pauliny Jaricot, która chciała „uczynić różaniec modlitwą wszystkich” i „poprzez różaniec odnowić wiarę”, Żywy Różaniec podkreśla wspólnotowy charakter rozważania tajemnic różańcowych. Choć każdy z członków Żywego Różańca modli się tajemnicą, która jemu przypadła, w miejscu i czasie przez siebie wybranym, to jednak istotną dla Żywego Różańca jest więź modlitewna, rozumiana jako świadomość wspólnej modlitwy w podjętych intencjach.
Zgodnie z zamysłem założycielki sługi Bożej Pauliny Jaricot program duchowy Żywego Różańca obejmuje:
    1) wypraszanie miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Maryi, Matki Bożej;
    2) troskę o wzrost wiary w duszach ludzkich;
    3) krzewienie modlitwy różańcowej;
    4) wspieranie misyjnej działalności Kościoła;
    5) troskę o wierność nauczaniu Kościoła – za wzorem św. Dominika.

Zadania i obowiązki członków Żywego Różańca:
1) codzienne rozważanie jednej wyznaczonej tajemnicy różańca świętego; opuszczenie tej modlitwy nie sprowadza grzechu ciężkiego;
2) udział w miesięcznym spotkaniu formacyjnym połączonym ze zmianą tajemnic;
3) uczestnictwo w życiu sakramentalnym Kościoła;
4) rozszerzanie czci Najświętszej Maryi Panny przykładem życia i działalnością apostolską, zwłaszcza przez krzewienie modlitwy różańcowej;
5) odważne stawanie w obronie wiary;
6) udział w pogrzebie członka Żywego Różańca należącego do tej samej róży (koła);
7) kapłani należący do Stowarzyszenia ofiarowują raz w roku Ofiarę Mszy świętej w intencji Żywego Różańca;
8) osoby zakonne ofiarowują w tej samej intencji jedną Komunię świętą w roku.

Przywileje członków Żywego Różańca
1.Każdy z członków Żywego Różańca, na podstawie przywileju udzielonego przez Stolicę Apostolską (Dekret Penitencjarii Apostolskiej z dnia 25.10.1967), może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami w dniu:
- przyjęcia do Stowarzyszenia Żywego Różańca;
- uroczystości Narodzenia Pańskiego;
- uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego;
- uroczystości Zwiastowania Pańskiego;
- uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny;
- wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej;
- uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny;
- święta Ofiarowania Pańskiego.
2. Uczestniczy w obietnicach Najświętszej Maryi Panny dotyczących tych, którzy odmawiają różaniec.
4. Wszyscy członkowie Żywego Różańca są otoczeni modlitwą pozostałych członków Żywego Różańca, tak za życia, jak i po śmierci.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zapraszamy

na

MSZE ŚWIĘTE ZA OJCZYZNĘ,
sprawowane
w każdą ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 19:30
w Parafii Narodzenia NMP w Warszawie – Płudach


Po Mszach św. zachęcamy do wysłuchania krótkich prelekcji - refleksji na tematy religijno-patriotyczne, a następnie - zainteresowane osoby - na spotkanie.