ZaproszeniaZapraszamy

na

MSZE ŚWIĘTE ZA OJCZYZNĘ,
sprawowane
w każdą ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 19:30
w Parafii Narodzenia NMP w Warszawie – Płudach


Po Mszach św. zachęcamy do wysłuchania krótkich prelekcji - refleksji na tematy religijno-patriotyczne, a następnie - zainteresowane osoby - na spotkanie.