piątek, 22 marca 2019

ogłoszenia 2019.03.24 III niedziela Wielkiego Postu

 • Rekolekcje szkolne rozpoczną się w poniedziałek 1 kwietnia i będą trwać aż do piątku 5 kwietnia. Rodziców prosimy by wsparli dzieci w czasie rekolekcji.
 • Rekolekcje parafialne odbędą się w piątym tygodniu Wielkiego Postu od 7 do 10 kwietnia.
 • W piątki Wielkiego Postu będą sprawowane Drogi Krzyżowe w następującym porządku: o 1630 prowadzona przez dzieci, o 1700 przez wspólnoty, a o 1900 prowadzona przez młodzież.
 • Nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym są odprawiane w niedziele o g. 1700.
 • Dziś spotkanie kandydatów do bierzmowania grupy starszej o godz. 1530
 • Młodzież oazowa i rodzice zapraszają dziś na herbatę, kawę, ciastko i dobre rozmowy do Wieczernika od 9.00 do 15.00.
 • Trwają katechezy dla dorosłych i młodzieży w naszej parafii, odbywają się one w poniedziałki i czwartki o godz. 2000 w Wieczerniku. Zapraszamy wszystkich poszukujących sensu życia, wiary i wspólnoty.
 • Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w każdy czwartek od Mszy św. o 700 do godz. 2000.
 • Jutro 25 marca przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. o godz. 700, 900 i 1800. Zapraszamy do udziału w dziele Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, to dzieło jest zrodziło się jako z Jasnogórskich Ślubów Narodu, w których nasi przodkowie przyrzekali chronić życia od poczęcia. Będzie możliwość rozpoczęcia dzieła Duchowej Adopcji jutro na każdej Mszy św. oraz w przyszłą niedzielę.
 • Zbiórka żywności i artykułów gospodarstwa domowego dla rodzin wielodzietnych i ubogich oraz dla bezdomnych od niedzieli 31 marca do końca rekolekcji 10 kwietnia.
 • Zachęcamy do odpisania 1% podatku od dochodów na cele charytatywne Caritas, wpisując obok numeru KRS hasło Płudy wspieramy również działania Parafialnego Zespołu Caritas.
 • W sobotę 30 marca o godz. 16.00 przejdziemy Drogą krzyżową - do granic parafii z Dąbrówki od Domu Zgromadzenia Księży Sercanów, ul. Modlińska 328 do naszego kościoła ulicami Modlińska, Prząśniczek, Czeremchową, Mehoffera, Czarodzieja, Klasyków. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, zwłaszcza mieszkających na tym terenie do wspólnej modlitwy, przygotowującej nas do jubileuszu 70-lecia parafii.
  Więcej informacji na plakacie i folderkach.
 • We wtorek 2 kwietnia przypada 14 rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Zapraszamy na Mszę św. nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II i spotkanie w Wieczerniku.
 • Za tydzień w niedzielę Fundacja Boży dar im. św. Maksymiliana Kolbego działająca przy Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu, będzie zbierała na operację Konrada lat 13. Po wybuchu pieca został on poparzony na całym ciele. Poparzenie III stopnia. Potrzebny jest przeszczep skóry, Konrad wymaga rehabilitacji i stałej opieki.

sobota, 16 marca 2019

ogłoszenia 2019.03.17 II niedziela Wielkiego Postu

 • Dziś gościmy ks. Michała Jaworskiego wychowawcę z Seminarium Redemptoris Mater wraz z seminarzystami. Po Mszy św. możliwość wsparcia darem serca tego misyjnego seminarium.
 • Trwają katechezy dla dorosłych i młodzieży w naszej parafii, odbywają się one w poniedziałki i czwartki o godz. 2000 w Wieczerniku. Zapraszamy wszystkich poszukujących sensu życia, wiary i wspólnoty.
 • Rekolekcje szkolne rozpoczną się w poniedziałek 1 kwietnia i będą trwać aż do piątku 5 kwietnia. Rodziców prosimy by wsparli dzieci w czasie rekolekcji.
 • Rekolekcje parafialne odbędą się w piątym tygodniu Wielkiego Postu od 7 do 10 kwietnia.
 • W piątki Wielkiego Postu będą sprawowane Drogi Krzyżowe w następującym porządku: o 1630 prowadzona przez dzieci, o 1700 przez wspólnoty, a o 1900 prowadzona przez młodzież.
 • Nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym są odprawiane w niedziele o g. 1700.
 • Dziś spotkanie kandydatów do bierzmowania grupy młodszej o godz. 1530. Za tydzień 24 marca o 1530 spotkanie grupy starszej.
 • Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w każdy czwartek od Mszy św. o 700 do godz. 2000.
 • Zachęcamy do odpisania 1% podatku od dochodów na cele charytatywne Caritas, wpisując obok numeru KRS hasło Płudy wspieramy również działania Parafialnego Zespołu Caritas.
 • Zapraszamy też do udziału w akcji charytatywnych Caritas Skarbonka Wielkopostna „Dar juniora dla seniora”. Skarbonki leżą na stoliku przy wyjściu z kościoła.
 • Za tydzień młodzież oazowa i rodzice zapraszają na herbatę, kawę, ciastko i dobre rozmowy do Wieczernika od 9.00 do 15.00.
 • W sobotę 30 marca o godz. 16.00 przejdziemy Drogą krzyżową - do granic parafii z Dąbrówki od Domu Zgromadzenia Księży Sercanów, ul. Modlińska 328 do naszego kościoła ulicami Modlińska, Prząśniczek, Czeremchową, Mehoffera, Czarodzieja, Klasyków. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, zwłaszcza mieszkających na tym terenie do wspólnej modlitwy, przygotowującej nas do jubileuszu 70-lecia parafii.

sobota, 9 marca 2019

Kard. Kazimierz Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski
Bp Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Stanowisko biskupów warszawskich w sprawie tzw. „Deklaracji LGBT+”

Publikacja deklaracji „Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+” wzbudziła emocje i uzasadnione zaniepokojenie wiernych, którzy w różnorodnej formie coraz liczniej zwracają się do biskupów warszawskich z prośbą o wsparcie. Również pasterze archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej krytycznie i z niepokojem odnoszą się do treści zaprezentowanego dokumentu, szczególnie w części dotyczącej edukacji seksualnej w szkołach.
Chrześcijańska antropologia a LGBT
W oficjalnych dokumentach Kościół katolicki nie podejmował kwestii „LGBT+”, ale wielokrotnie wypowiadał się na temat homoseksualizmu i osób homoseksualnych. Często przypomina o szacunku, jakim powinno się obdarzać osoby homoseksualne. „Bóg kocha każdego człowieka – powtórzyli biskupi zebrani na ostatnim Synodzie o młodzieży – i podobnie czyni Kościół, ponawiając swoje zaangażowanie w zwalczanie wszelkiej dyskryminacji i przemocy na podstawie płciowości”.
Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina naukę opartą na Piśmie Świętym, że „akty homoseksualizmu z samej swojej wewnętrznej natury są nieuporządkowane", a osoby homoseksualne wezwane są do życia w czystości.
Chrześcijańska antropologia nie może zaakceptować wielu obecnych w ideologii LGBT aspektów, działań i postulatów, w tym związanych z promocją zawartej tam wizji ludzkiej płciowości, rodziny i jej roli w społeczeństwie, małżeństwa oraz tzw. „praw reprodukcyjnych”.
Kościół o edukacji seksualnej
Temat edukacji seksualnej podjął papież Franciszek w adhortacji Amoris laetitia (punkty 280-286) i jest to jak dotąd najobszerniejsze stanowisko Kościoła w tej sprawie. Franciszek wyraził swoją pozytywną opinię, aby edukacja seksualna była prowadzona w szkołach , podkreślił jednak przy tym pierwszoplanową rolę rodziców. To oni są pierwszymi wychowawcami odpowiedzialnymi za wychowanie swoich dzieci.
W chrześcijańskiej wizji „pozytywne i mądre wychowanie seksualne” powinno być obiektywne, wolne od jakiejkolwiek ideologii, a jednocześnie osadzone w kontekście „wychowania do miłości, do wzajemnego daru z siebie”. Edukacja seksualna musi też być dostosowana do wieku dzieci i młodzieży.
Celem edukacji seksualnej jest ochrona dzieci i młodzieży przed różnorodnymi destrukcyjnymi zjawiskami. Franciszek w Amoris laetitia pisze: „Młodzi ludzie powinni mieć możliwość uświadomienia sobie, że są bombardowani przesłaniami, które nie dążą do ich dobra oraz ich dojrzałości”. „Nieodpowiedzialna jest wszelka zachęta kierowana do nastolatków, by bawić się swoim ciałem i swoimi pragnieniami, jak gdyby osiągnęli już dojrzałość, wartości, wzajemne zaangażowanie i cele właściwe małżeństwu. W ten sposób beztrosko zachęca się ich do używania innej osoby jako przedmiotu eksperymentów”.
Kontrowersje wynikające z lektury „Deklarcji LGBT+”
Biskupi warszawscy w pełni solidaryzują się i wspierają rodziców zaniepokojonych zapisami „Deklaracji LGBT+”. Duży niepokój wzbudzają standardy i wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), które, jak wynika z zapisu w „Deklaracji”, stoją u podstaw zaprezentowanej tam „edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w każdej szkole”. Brak jakiejkolwiek wzmianki w omawianym dokumencie na temat roli rodziców – wobec których szkoła wraz ze wszystkimi obecnymi w niej elementami edukacji ma charakter służebny – może oznaczać, że „Deklaracja” jest sprzeczna z konstytucyjnym prawem rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz z obowiązującym prawem oświatowym.
Autorzy przyznają, że konsultowali jej treść w dialogu ze społecznością LGBT+, a więc pominęli pozostałą część społeczeństwa Warszawy. Niepokojem napawa fakt, że zapisy znajdujące się w innych częściach „Deklaracji” zmierzają do zinstytucjonalizowania postaw LGBT.
Popieramy działania zmierzające ku temu, aby to rodzice mieli decydujący wpływ na kształtowanie swoich dzieci. Należy dołożyć wszelkich starań, aby każdy uczeń i uczennica byli otoczeni szczególną opieką ze strony dyrekcji, pedagogów, nauczycieli, zwłaszcza gdy są zagrożone jakąkolwiek formą przemocy czy dyskryminacji. Należy zadbać o mądre wychowanie seksualne, które powinno mieć swój początek w rodzinie i być kontynuowane w szkole. Nie może stać ono w sprzeczności z wartościami wyznawanymi przez rodziców, którzy chcą je przekazać swoim dzieciom. Dziękujemy rodzicom i wszystkim wiernym za podjęte działania w celu obrony wartości chrześcijańskich.


ogłoszenia 2019.03.10 I Niedziela Wielkiego Postu

 • Zapraszamy na katechezy dla dorosłych i młodzieży w naszej parafii. Katechezy będą odbywać się w poniedziałki i czwartki o godz. 2000 w Wieczerniku.
 • Dziś spotkanie kandydatów do bierzmowania grupy starszej o godz. 1530. Za tydzień 17 marca o 1530 spotkanie grupy młodszej.
 • Dziś spotkanie Wspólnoty Papieskiej po Mszy św. wieczornej.
 • Spotkanie członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej w poniedziałek 11 marca o godz. 19.00.
 • Spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas w wtorek 12 marca o godz. 19.00.
 • Spotkanie rodziców dzieci komunijnych we środę 13 marca o godz. 19.00.
 • Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w każdy czwartek od Mszy św. o 700 do godz. 2000. Prosimy zapisywać się na dyżury dla zapewnienia ciągłości modlitwy. Na stoliku z gazetami są wyłożone deklaracje takiej modlitwy.
 • W piątki Wielkiego Postu będą sprawowane Drogi Krzyżowe w następującym porządku: o 1630 prowadzona przez dzieci, o 1700 przez wspólnoty, a o 1900 prowadzona przez młodzież.
 • Nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym będą odprawiane w niedziele o godz. 1700.
 • Za tydzień będziemy gościli z kazaniami ks. Michała Jaworskiego wychowawcę z Seminarium Redemptoris Mater wraz z seminarzystami. Po Mszy św. będzie możliwość wsparcia tego misyjnego Seminarium.
 • W związku z głosem biskupów warszawskich w sprawie tzw. „Deklaracji LGBT+” - zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o podjęcie postu i modlitwy w intencji ochrony dzieci. Zachęcamy do wspólnej modlitwy różańcowej, drogi krzyżowej, gorzkich żalów czy jakichkolwiek innych modlitw i wyrzeczeń.
 • W najnowszym numerze Głosu parafii znajdziemy m.in. Orędzie na Wielki Post papieża Franciszka i ogłoszenia.
 • W przyszłą niedzielę z naszej parafii wyruszy jubileuszowa pielgrzymka do Ziemi Świętej. Autokar będzie podstawiony przed kościołem o godz. 18.30. Prosimy o modlitwę za nas i obiecujemy naszą w Ziemi Świętej.

sobota, 2 marca 2019

zaproszenie na katechezy

Jesteś dla mnie ważny! Przyjdź!

Zapraszamy na katechezy dla dorosłych i młodzieży.
Początek 3 marca - zaproszenia na każdej Mszy św. skierują do nas małżeństwa z Drogi Neokatechumenalnej.

Pierwsza katecheza 3 marca wieczorem o godz. 19.00.
Następne katechezy odbywać się będą w poniedziałki i czwartki o godz. 20.00 w Wieczerniku.

Katechezy kerygmatyczne, niosą przesłanie i są wydarzeniem, które pozwoli nam przeżyć moc wiary, odebrać powiew Ducha świętego. Duch Święty jest darem Chrystusa Zmartwychwstałego, by budować więź wiary we wspólnocie Kościoła. W małej wspólnocie jeszcze bardziej możesz przeżyć obecność Jezusa w Twoim życiu, będziesz mógł jej doświadczyć.

W Panamie papież Franciszek powiedział do młodzieży: Bóg nigdy nas nie porzuca, nigdy nie przestaje nam przebaczać. Jezus mówi dziś: jesteś dla mnie ważny.
Jesteś dla mnie ważny! Przyjdź!

Wasz proboszcz ks. Robert Furman i katechiści.

ogłoszenia 2019.03.03 VIII niedziela zwykła

 • Jezus mówi dziś: Jesteś dla mnie ważny!!! Zapraszamy na katechezy dla dorosłych i młodzieży. Pierwsza katecheza w niedzielę 3 marca po Mszy św. o godz. 1900. Katechezy będą odbywać się w poniedziałki i czwartki o godz. 2000 w Wieczerniku. Jeśli chcesz doświadczyć mocy Ducha Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Przyjdź! Przyprowadź ze sobą inne osoby!!!
 • We środę 6 marca rozpoczynamy Wielki Post. Msze święte we Środę Popielcową z obrzędem posypania głów popiołem sprawowane będą o 700, 900, 1630, 1800 i 1930.
 • We Środę Popielcową i w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, czyli ilościowy wszystkich między 18 a 60 rokiem życia. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia, w piątki i dni postu ścisłego. W uzasadnionych przypadkach, jeśli nie możemy zachować wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych podejmujemy inne formy pokuty.
 • Kancelaria parafialna nie będzie czynna we Środę Popielcową.
 • Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w każdy czwartek od Mszy św. o 700 do godz. 2000. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca marca. Po Mszy św. wieczornej będzie prowadzona wspólna adoracja - Wieczór Uwielbienia prowadzony przez młodzież oazową i Domowy Kościół. Zapraszamy na wspólną modlitwę, a następnie na katechezę do Wieczernika.
 • W piątki Wielkiego Postu będą sprawowane Drogi Krzyżowe w następującym porządku: o 1630 prowadzona przez dzieci, o 1700 przez wspólnoty, a o 1900 prowadzona przez młodzież.
 • Nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym będą odprawiane w niedziele o godz. 1700.
 • Dziś spotkanie kandydatów do bierzmowania grupy młodszej o godz. 1630 w Wieczerniku. Za tydzień 10 marca o 1530 spotkanie grupy starszej.
 • Spotkanie Wspólnoty Rodzin 4 marca o godz. 1900. Temat spotkania „Rodziny umocnione Duchem Świętym w Sakramencie Bierzmowania wezwane są do misji".
 • Wielkopostny dzień skupienia dla członków wspólnot parafialnych i rady duszpasterskiej w sobotę 9 marca od 1500 do 1900. Serdecznie zapraszamy>
 • W niedzielę 10 marca 2019 roku o g. 19 w sali teatralnej kościoła św. Jakuba na Tarchominie odbędzie się promocja książki o historii tego najstarszego kościoła Warszawy autorstwa Bartłomieja Włodkowskiego i Anety Bojanowskiej.  W programie m.in. koncert piosenek o Warszawie w wykonaniu chóru Jubilus. Każdy uczestnik otrzyma bezpłatny egzemplarz książki. Wstęp wolny.