Pielgrzymki

PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM ŚWIĘTEGO KRZYŻA I ZWIEDZANIE OKOLIC

13-14 października 2018 r.