sobota, 26 czerwca 2021

Ogłoszenia 2021.06.27 XIII Niedziela zwykła

 • Dziś gościmy ks. Marka Lemiecha proboszcza z Parafii w Wielgolesie Brzezińskim. Wygłosi on do nas Słowo Boże i zbierze tacę na budowę Kościoła.

 • Dziś po Mszach zbiórka do puszek na stypendia naukowe dla księży studiujących za granicą.

 • Dziś o 19.30 Msza św. za Ojczyznę.

 • W poniedziałek 28 czerwca nabożeństwo przed beatyfikacją Sługi Bożego Kardynała Wyszyńskiego razem z nabożeństwem czerwcowym.

 • We wtorek przypada Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Msza z wigilii w poniedziałek o godz. 18.00, a we wtorek o godz. 7.00 i 18.00. Taca na konserwację Bazyliki św. Piotra oraz działalność charytatywną Stolicy Apostolskiej. Udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy posługując się pobożnie przedmiotami kultu pobłogosławionymi przez papieża lub biskupa, dodadzą do swoich modlitw wyznanie wiary.

 • W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Wizyta u chorych od godz. 900. Spowiedź po południu od godz. 1700. Msze św. o godz. 700 i 1800. Kancelaria nie będzie czynna.

 • I sobota miesiąca Msza św. wynagradzająca o godz. 1600. Następnie różaniec.

 • Adoracje Najświętszego Sakramentu w okresie wakacyjnym we czwartki od g. 1500 do 1800.

 • Przypominamy o potrzebie zachowania ostrożności i zasad dystansu i maseczek w przestrzeni kościelnej.

 • Rozpoczęliśmy czas wakacji dziękujemy Panu Bogu za trudny czas nauki i pracy. Potrzebujemy kontaktu z naturą, integracji rodzinnej i koleżeńskiej, potrzebujemy kontaktu z Panem Bogiem: rekolekcji, codziennej modlitwy i niedzielnej Eucharystii.


sobota, 19 czerwca 2021

Ogłoszenia 2021.06.20 XII Niedziela zwykła

 • Dekret biskupa o ustaniu dyspensy. - czytaj poniżej.

 • Dziś zbiórka do puszek na pomoc Rodzinom w Syrii.

 • Dzisiaj na Mszy św. uroczystość rocznicy I Komunii godz. 1000  SP 367.

 • Nabożeństwa czerwcowe odbywają się po Mszach św. wieczornych.

 • We wtorek nabożeństwo papieskie po Mszy św. wieczornej razem z czerwcowym.

 • We czwartek przypada Uroczystość Narodzenie św. Jana Chrzciciela. Msza z wigilii we środę o godz. 18.00. a we czwartek o godz. 7.00 i 18.00.

 • We czwartek 24 czerwca o 1800 Msza św. na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Zachęcamy dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli i katechetów do wspólnej modlitwy, a najmłodszych  do spowiedzi i komunii św. od godz. 1700.

 • Za tydzień będziemy gościli ks. Marka Lemiecha proboszcza z Parafii w Wielgolesie Brzezińskim. Wygłosi on słowo Boże i zbierze tacę na budowę Kościoła.

 • W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na stypendia naukowe dla księży studiujących za granicą.

 • Przypominamy o potrzebie zachowania ostrożności i zasad dystansu i maseczek w przestrzeni kościelnej.

 • Z racji kolejnego etapu konsultacji społecznych dotyczącej rozbudowy linii kolejowej (projekt pn.: „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)"), a w szczególności z powodu proponowanego korytarza ingerującego w tereny bezpośrednio przylegające do naszego kościoła. Zachęcamy do wypełnienia ankiety konsultacyjnej na stronie projektanta (firmy Databout). Korytarz nr 3, przechodzący przez tereny leśne, obok osiedli i budynków parafialnych wydaje się być najtańszy i najprostszy do realizacji, obawiamy się, że może zostać wybrany do realizacji.  

 • Link do opisu konsultacji: https://www.databout.pl/konsultacjespoleczne/

 • Bezpośrednie łącze do ankiety:

 • https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=qHxiMbJP2EyaKozz58W_GWM1xY_X3FFAlH1BX8vcEb5UODlYRDVaTTZFTDhQMUkxUUdFSUZVVzc5UC4u


czwartek, 17 czerwca 2021

Dekret o odwołaniu dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej

Dekret o odwołaniu dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej
16 czerwca 2021 roku

Warszawa, dn. 16 czerwca 2021 r.

Nr 1381/BD/2021

D E K R E T

Mając na względzie aktualną sytuację epidemiczną, obowiązujące przepisy państwowe oraz postanowienia biskupów obecnych na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej, zgodnie z kan. 87 § 1 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, niniejszym z dniem 19 czerwca 2021 r. odwołuję udzieloną dnia 12 marca 2020 r. ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane.

Powyższe odwołanie dyspensy ogólnej oznacza, że wierni są ponownie zobowiązani do uczestniczenia we Mszy Świętej niedzielnej oraz świątecznej. Osoby, które z powodu choroby, niesprawności lub innej ważnej przyczyny nie mogą wziąć udziału w Eucharystii, powinny dołożyć starań, aby – m.in przez lekturę czytań i modlitw mszalnych przewidzianych na dany dzień – wzbudzić w sobie pragnienie Eucharystii (por. Dies Domini, 54).

Eucharystia jest centrum życia Kościoła i to w niej zawiera się całe Jego duchowe dobro, dlatego proszę, aby nasz udział we Mszy Świętej był nie tylko wypełnieniem obowiązku wynikającego z przykazań, lecz także pełnym miłości spotkaniem z Jezusem Chrystusem – Lekarzem naszych dusz i ciał.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

sobota, 12 czerwca 2021

Ogłoszenia 2021.06.13 XI Niedziela zwykła

 • Dzisiaj na Mszy św. uroczystość rocznicy I Komunii godz. 1000 i 1130SP 110.

 • Dziś o godz. 1800 ks. biskup Ordynariusz odprawi uroczystą Mszę św. w bazylice Najświętszego Serca Jezusowego na Pradze. Będzie to nasze, warszawsko-praskie uwielbienie Serca Bożego. W tym samym czasie i w duchowej łączności z ks. biskupembędziemy sprawowali Eucharystię ku czci Serca Jezusowego. Dziś też po Mszy św. wieczornej nabożeństwo fatimskie, różaniec i Litania do Serca Pana Jezusa i akt ofiarowania rodzin Sercu Jezusowemu

 • Jutro w poniedziałek o 1900 spotkanie członków parafialnej Rady Duszpasterskiej.

 • Nabożeństwa czerwcowe odbywają się po Mszach św. wieczornych.

 • We środę 16 czerwca o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania młodsza grupa.

 • W najbliższy piątek o godz. 1700 zapraszamy dzieci ze wszystkich szkół podstawowych na spotkanie Oazy dzieci Bożych.

 • W sobotę 19 czerwca o 1200 uroczystość I Komunii dzieci ze Szkoły STO. W niedzielę 20 czerwca o godz. 1000 Rocznica I Komunii SP 367. Spowiedź dla tej grupy dzieci i rodziców w piątek 18 czerwca od godz. 1700.

 • W sobotę 19 czerwca o godz. 1500 Msza św. o błogosławieństwo Boże dla wszystkich kręgów Domowego Kościoła,

 • W sobotę 19 czerwca po wieczornej Mszy św. nabożeństwo do św. Józefa. Zapraszamy wszystkich ojców, na modlitwę w waszej intencji.

 • W przyszłą niedzielę 20 czerwca zbiórka do puszek na pomoc Rodzinom w Syrii.

 • Przypominamy o potrzebie zachowania ostrożności i zasad dystansu i maseczek w przestrzeni kościelnej.


sobota, 5 czerwca 2021

Ogłoszenia 2021.06.06 X Niedziela zwykła

 • Dzisiaj na Mszy św. uroczystość rocznicy I Komunii godz. 1000  – STO.

 • Dzisiaj po Mszach św. zbiórka do puszek na świątynię Opatrzności Bożej.

 • We czwartek 10 czerwca o godz. 18.00 odbędzie się uroczystość bierzmowania. Spowiedź dla kandydatów we środę 9 czerwca od godz. 17.00. Próby przed bierzmowaniem dziś o 19.15 i jutro w poniedziałek o 19.15.

 • We czwartek zakończenie oktawy Bożego Ciała. Po Mszach św. poświęcenie wianków. Msze św. o godz. 7.00, 16.30 i o 18.00. Do czwartku włącznie po Mszach św. wieczornych procesje z Najświętszym Sakramentem.

 • W piątek przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msze św. o godz. 700 i 1800. Można spożywać pokarmy mięsne. Kancelaria nie będzie czynna.

 • Nabożeństwa czerwcowe odbywają się po Mszach św. wieczornych.

 • W sobotę 12 czerwca o 1430 uroczystość I Komunii dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 110.

 • W niedzielę 13 czerwcagodz. 1000, 1130 Rocznica I Komunii SP 110. Spowiedź dla tej grupy dzieci i rodziców w piątek 11 czerwca od godz. 1530.

 • W przyszłą niedzielę 13 czerwca po Mszy św. wieczornej nabożeństwo fatimskie.

 • Serdecznie zapraszamy na IX Zjazd Rodzinnych Róż Różańcowych oraz Różańca rodziców za dzieci, który odbędzie się w dniu 12 czerwca (sobota) w naszej Parafii

Program:

 • 9.30 Przywitanie pielgrzymów

 • 9.40 Różaniec

 • 10.10 Konferencja - ks Eugeniusz Leda

 • 10.35 - Świadectwo

 • 10.45 - Msza Święta

 • Przypominamy o potrzebie zachowania ostrożności i zasad dystansu i maseczek w przestrzeni kościelnej.