sobota, 27 czerwca 2020

ogłoszenia 2020.06.28 XIII niedziela zwykła

Uroczyste Msze prymicyjne Ks. Wojciecha Wlazło będą sprawowane w naszej parafii w sobotę 4 lipca o 1930 dla wspólnot neokatechumenalnych z sektora połnocnego, a następnie w niedzielę 5 lipca o godz. 1300.

Dziś po każdej Mszy św. możliwość złożenia ofiary do puszek na odremontowanie domu po pożarze państwa Kozłowskich rodzina z trójką dzieci.

Dziś o 1930 Msza św. za Ojczyznę. Po Mszy św. modlitwy nowennowe przed uroczystością beatyfikacji Kardynała Wyszyńskiego.

Jutro 29 czerwca Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Msze z uroczystości o 700, 1700 - I KOMUNIA i 1800. W tym dniu taca na działalność Stolicy Świętej

Jutro po Mszy św. wieczornej spotkanie w sprawie projektu obywatelskiego: Ścieżka edukacyjna śladami św. Jana Pawła II oraz Prymasa Tysiąclecia. Został on zatwierdzony, dopuszczony do kolejnego etapu. Teraz mamy czas na promocję projektu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych ze wspólnot parafialnych.

W tym tygodniu pierwsze dni miesiąca. I czwartek. Adoracja Najświętszego Sakramentu w okresie wakacyjnym we czwartki od godz. 1500.

I piątek miesiąca. Msze św. o g. 700 i 1800. Spowiedź od g. 1700. Wizyta u chorych od g. 900.

I sobota miesiąca Msza św. wynagradzająca o godz. 1600. Po Mszy św. Różaniec.

Zachęcamy do pełnego powrotu do życia sakramentalnego, do spowiedzi i Komunii św.
Komunie rodzinne w lipcu br. w małej grupie dzieci odbędą się w soboty 4 lipca g. 1200 i 25 lipca g. 1630. Spowiedź dla rodziców i dzieci w piątek przed uroczystością o godz. 18.45.

Od 1 lipca obowiązuje wakacyjny porządek duszpasterski. W niedziele nie będzie Mszy świętej o godzinie 1300, w dni powszednie Msze św. będą sprawowane rano i po południu o godz. 700 i 1800.
Kancelaria parafialna będzie czynna w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 1600 – 1730/z wyjątkiem I piątków miesiąca i uroczystości/.

Ksiądz biskup Romuald Kamiński zaprasza do udziału w Diecezjalnej Nowennie Pompejańskiej – dzieło modlitwy za Ojczyznę w 100-lecie Cudu nad Wisłą. Więcej szczegółów na stronie parafii poniżej.

Wszystkim udającym się na wakacje życzymy bezpiecznego wypoczynku i powrotu do pełni sił.

wtorek, 23 czerwca 2020

Diecezjalna Nowenna Pompejańska – dzieło modlitwy za Ojczyznę w 100-lecie Cudu nad Wisłą.

Diecezjalna Nowenna Pompejańska – dzieło modlitwy za Ojczyznę w 100-lecie Cudu nad Wisłą.
23 czerwca – 15 sierpnia 2020 roku
Wielebni Księża,
Drodzy Bracia i Siostry,
Zbliżają się uroczystości 100-lecia Cudu nad Wisłą – Bitwy Warszawskiej 1920 Roku.
Mamy nadzieję, że dane nam będzie godnie upamiętnić to wielkie historyczne wydarzenie, którego dalekosiężnymi skutkami i błogosławionymi owocami możemy cieszyć się po dzień dzisiejszy. Nie bez przyczyny Bitwę Warszawską uznano za jedną z przełomowych w dziejach świata. Jakie byłyby losy Europy i Ojczyzny, gdyby Armia Czerwona nie została zawrócona – trudno dziś wyrokować, ale z pewnością byłaby to historia inna niż ta, która ukształtowała naszą tożsamość.
Choć ze względu na wciąż zmieniającą się sytuację sanitarno-epidemiologiczną nie wiemy, jaki będzie ostateczny przebieg odbywających się na naszym terenie oficjalnych państwowych i diecezjalnych uroczystości, nie zaniedbujemy przygotowania duchowego. Ono zrodzi najpiękniejsze i najtrwalsze owoce.
Wobec zbliżającej się nawały wojsk sowieckich Biskupi polscy w liście pasterskim z 7 lipca 1920 roku wzywali: „Módlmy się̨ więc, trwajmy na modlitwie i wymódlmy ojczyźnie naszej triumf i zwycięstwo”.
W dniu 31 lipca 1920 roku, metropolita warszawski, kardynał Aleksander Kakowski wzywał: „W chwili tak poważnej, jaką obecnie przeżywa naród polski, dla pokrzepienia ducha i wzmocnienia serc wiernych, na ubłaganie pomocy z Nieba, której Bóg nigdy nie skąpił proszącym o nią̨, ufny w przyczynę̨ bł. Andrzeja Boboli, patrona Polski, i bł. Władysława z Gielniowa, patrona Warszawy, zarządzam nabożeństwa błagalne za wstawiennictwem tych błogosławionych naszych ziomków”.
W swojej homilii przed katedrą warszawsko-praską, Św. Jan Paweł II mówił: „To zwycięstwo było poprzedzone żarliwą modlitwą narodową. Episkopat Polski zebrany na Jasnej Górze poświęcił cały naród Najświętszemu Sercu Jezusa i oddał pod opiekę Maryi Królowej Polski. Myśl nasza kieruje się dzisiaj ku tym wszystkim, którzy pod Radzyminem i w wielu innych miejscach tej historycznej bitwy oddali swoje życie, broniąc Ojczyzny i jej zagrożonej wolności. Myślimy
o żołnierzach, oficerach, myślimy o Wodzu, o wszystkich, którym zawdzięczamy to zwycięstwo po ludzku. Wspominamy, między innymi bohaterskiego kapłana Ignacego Skorupkę, który zginął niedaleko stąd, pod Ossowem. Dusze wszystkich poległych polecamy Miłosierdziu Bożemu.
O wielkim "Cudzie nad Wisłą" przez całe dziesiątki lat trwała zmowa milczenia - jak już powiedział ksiądz biskup. Na nową diecezję warszawsko - praską Opatrzność Boża niejako nakłada dzisiaj obowiązek podtrzymywania pamięci tego wielkiego wydarzenia w dziejach naszego Narodu i całej Euro
py, jakie miało miejsce po wschodniej stronie Warszawy”.
Wypełniając testament Św. Jana Pawła II dla naszej diecezji, pielęgnując historyczne dziedzictwo i podejmując duchową troskę o naszą Ojczyznę zapraszamy do włączenia się
w dzieło modlitwy Nowenny Pompejańskiej. Przez 54 dni będziemy modlili się o Boże błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny i wypraszali potrzebne łaski dla rozwoju dzieł Bożych przez wstawiennictwo Matko Bożej. Rozpoczniemy 23 czerwca i włączymy się we wspólne dzieło modlitwy, jakie zakończy się 15 sierpnia. Zapraszamy osoby indywidualne, rodziny, grupy formacyjne i wspólnoty parafialne.
Zgodnie z zasadami, jakimi kieruje się Nowenna Pompejańska, dni od 23 czerwca do 19 lipca będą poświęcone błagalnej części nowenny, zaś dni od 20 lipca do 15 sierpnia – części dziękczynnej.
Kładę nam wszystkim na sercu to modlitewne dzieło, zapraszam do jego podjęcia i na jego realizację z serca błogosławię.
+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Nowenna Pompejańska obejmuje:
3 nowenny błagalne (3 x 9 dni = 27 dni)
3 nowenny dziękczynne (3 x 9 dni = 27 dni).
Całość trwa więc 54 dni. Codziennie odmawiamy cały różaniec, tzn. trzy jego części – radosną, bolesną i chwalebną. Tajemnice Światła dodane zostały jako czwarta część różańca przez św. Jana Pawła II i nie są obowiązkowe przy odmawianiu Nowenny Pompejańskiej.
Przez wszystkie dni Nowenny Pompejańskiej modlimy się w jednej, codziennie tej samej, jasno sprecyzowanej intencji. Różaniec powinien być odmawiany w pełnym skupieniu. Czas tej modlitwy poświęcamy wyłącznie Matce Bożej Pompejańskiej.
Przez pierwsze 27 dni odmawiamy błagalną część nowenny pompejańskiej, przez kolejne 27 dni – część dziękczynną.

Modlitwa powinna przebiegać w następujący sposób:

  1. Czynimy znak krzyża
  2. Przed rozpoczęciem każdej z trzech części różańca przedstawiamy intencję, jaką zanosimy do Matki Bożej Pompejańskiej, a następnie wypowiadamy słowa: Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.
  3. Rozpoczynamy modlitwę różańcową od modlitw początkowych różańca: Wierzę w Boga, Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu – modlitwy te odmawiamy tylko przed pierwszą częścią różańca.
  4. Odmawiamy kolejne 3 części różańca (radosną, błagalną, chwalebną) – 15 dziesiątek – nie musimy mówić wszystkich bez przerwy.
  5. Po ukończeniu trzech części różańca mówimy modlitwę do Matki Bożej Pompejańskiej, odpowiednio błagalną (przez pierwsze 27 dni) lub dziękczynną (przez kolejne 27 dni).
  6. Po odmówieniu trzech części różańca wraz z odpowiednią modlitwą odmawiamy Pod Twoją Obronę oraz trzy razy z ufnością wypowiadamy błagalne słowa: Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!
  7. Całą modlitwę kończymy znakiem krzyża.

Modlitwa błagalna:

Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój Różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twej świątyni w Pompejach, wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Modlitwa dziękczynna:

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.


sobota, 20 czerwca 2020

ogłoszenia 2020.06.21 XII niedziela zwykła

Wczoraj w sobotę 20 czerwca w diecezji Pula w Chorwacji przyjął święcenia kapłańskie ks. Wojciech Wlazło mieszkaniec Choszczówki. Uroczystą Mszę prymicyjną w naszej parafii odprawi w I niedzielę lipca o godz. 1300.

Dziękujemy Bogu za całą oktawę uroczystości Bożego Ciała za procesje eucharystyczne. Bóg zapłać niosącym chorągwie, sypaczkom, dziewczętom niosącym poduszki, ministrantom i lektorom.

Dziś zbiórka do puszek na stypendia naukowe dla księży studiujących za granicą.

Dziś po nabożeństwie czerwcowym spotkanie wspólnoty papieskiej. Zapraszamy.

Serdecznie zapraszamy na zakończenie wiosennego cyklu katechez Drogi Neokatechumenalnej. Najbliższe spotkanie we wtorek i czwartek o godz. 20 w Wieczerniku.

Zachęcamy do pełnego powrotu do życia sakramentalnego, do spowiedzi i Komunii św.

Dla rodziców zainteresowanych Komunią rodzinną w już czerwcu br. w małej grupie dzieci. Komunie odbywa się w niektóre dni powszednie o g. 1700 i w sobotę 27 czerwca godz. 1200 – SP STO. W lipcu zgłoszono trzy terminy.

Prosimy rodziców, jako pierwszych odpowiedzialnych za wychowanie swoich dzieci w wierze, by pomogli dzieciom obchodzącym rocznicę I Komunii w przystąpieniu do spowiedzi i Komunii św. jeszcze w tym roku szkolnym.

Jutro po Mszy św. o g. 18.00 nowenna papieska.

Ks. Jarosław zaprasza na spotkanie młodzież, która przystąpiła do bierzmowania w poniedziałek 22 czerwca na godz. 1900 do Wieczernika.

W tym tygodniu 24 czerwca we środę przypada Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Msza wigilijna we wtorek o godz. 18.00., a we środę Msze z uroczystości o 7.00 i 18.00.

W tym tygodniu przypada zakończenie roku szkolnego i katechetycznego zapraszamy dzieci , młodzież, nauczycieli wychowawców i rodziców na Mszę dziękczynną sprawowaną w piątek o godz. 18.00. Zapraszamy do spowiedzi i Komunii św. przez cały tydzień.

Za tydzień 28 czerwca o 19.30 Msza św. za Ojczyznę.

Serdeczne Bóg zapłać za ofiary na tacę i przelewy na konto parafii, składane w tym trudnym czasie na utrzymanie kościoła.

Spłonęła część domu państwa Kozłowskich rodzina z trójką dzieci. Rodzina jest wdzięczna za okazaną dotychczas pomoc i potwierdza, że podstawowe potrzeby ma zabezpieczone. Za tydzień będzie możliwość złożenia ofiary do puszek na odremontowanie domu.

Zachęcamy do nabycia i lektury tygodników katolickich, prosimy wziąć za darmo stare numery z poprzednich niedziel.