Duszpasterze

Ks. proboszcz Robert Furman urodził się 23 lipca 1962 roku w Koszalinie (diecezja koszalińsko-kołobrzeska). Magister teologii na ASTK (teologia moralna). Święcenia prezbiteratu otrzymał 28 maja 1987 roku z rąk kardynała Józefa Glempa. Pracował jako wikariusz w parafiach: Lipce Reymontowskie, Marki-Pustelnik, par. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Warszawie, par. św. Marii Magdaleny w Warszawie-Ugorach, par. św. Antoniego z Padwy w Mińsku Mazowieckim. Został skierowany do tworzenia Ośrodka Duszpasterskiego, później parafii Matki Bożej Jasnogórskiej, w Królewcu pod Mińskiem Mazowieckim. Od 2002 roku pełnił funkcję administratora, a od 2007 roku proboszcza parafii. W 2011 roku został odznaczony przywilejem rokiety i mantoletu. Od 1 lipca 2012 roku proboszcz parafii Narodzenia NMP w Warszawie-Płudach.Ks. wikariusz Jan Sawicki urodził się 8 lipca 1970 r. roku w Warszawie. 1970 r. Licencjant z teologii pastoralnej i studia doktoranckie z homiletyki. Święcenia prezbiteratu otrzymał 27 maja 1995 roku z rąk  ks. bpa K. Romaniuka.  Pracował jako wikariusz w parafiach:  par. Wieliszew, św. Izydor w Markach, Chrystusa Króla w Warszawie, Bożego Ciała w Warszawie-Kamionek, św. Patryka w Warszawie,od 1 IX 2012 w parafii Narodzenia NMP w Warszawie-Płudach.Ks. wikariusz Marek Gawle urodził się 23 sierpnia 1966 roku w Dębicy (diecezja Tarnowska). Magister biblistyki PAT. Święcenia prezbiteratu otrzymał 3 czerwca 2000 roku z rąk  ks. bpa A. Długosza.  Pracował jako wikariusz w parafiach:  Florynka d. Tarnowska, Dobrego Pasterza w Lublinie, św. Trójcy w Kobyłce, Miłosierdzia Bożego w Legionowie, Chrystusa Króla w Warszawie, od 1 IX 2013 w parafii Narodzenia NMP w Warszawie-Płudach. Inkardynowany ze Zgromadzenia  Księży Najświętszego Serca Jezusowego w 2008r.Ks. rezydent - Ks. Prałat Mirosław Bielawski urodził się 23 lutego 1934 roku w Przytułach (diecezja łomżyńska). Magister teologii na ATK (historia Kościoła). Święcenia prezbiteratu otrzymał 3 sierpnia 1958 roku z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pracował jako wikariusz w parafiach: Błonie, par. św. Augustyna w Warszawie, par. św. Jakuba w Warszawie ze skierowaniem do Duszpasterstwa Akademickiego. Od 1973 do 1987 roku pełnił funkcję samodzielnego duszpasterza akademickiego. W 1987 został rezydentem w par. św. Stefana w Warszawie a w 1988 roku proboszczem parafii Narodzenia NMP w Warszawie-Płudach. W latach 1987-1990 był również sędzią Sądu Metropolitalnego w Warszawie. W 1993 roku został odznaczony przywilejem rokiety i mantoletu, w 2008 roku otrzymał tytuł kanonika honorowego Kapituły w Radzyminie. Jest budowniczym nowego kościoła parafialnego w Płudach.