Jak napisać modlitwę wiernych?

Jak napisać modlitwę wiernych?

Modlitwa wiernych, inaczej zwana powszechną, jest odpowiedzią ludu Bożego na Słowo Boga usłyszane wcześniej w liturgii słowa (I i II czytanie, psalm, Ewangelia) oraz zanoszeniem błagań do Boga za zbawienie wszystkich.

Zanim weźmiemy się za pisanie dobrze jest przeczytać i rozważyć czytania mszalne z dnia, wyłowić z nich główną myśl i na niej oprzeć pisaną modlitwę. Warto wziąć pod uwagę okres liturgiczny (Adwent, Wielki Post itd.), specjalne dni czy tygodnie modlitw (Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, Niedziela Misyjna itp.). I, oczywiście, pomodlić się o natchnienie do pisania tej modlitwy.

Kilka praktycznych wskazówek na temat pisania modlitwy wiernych

- wezwań w modlitwie wiernych powinno być najmniej 4, najwięcej 6

- modlitwa wiernych powinna zawierać wezwania z 4 grup obejmujących potrzeby Kościoła i świata:
  1. w potrzebach Kościoła – rozwój Kościoła, papież, biskupi, kapłani, diakonii, alumni, powołania, zjednoczenie chrześcijan, diecezja, katecheci, seminaria, świątynie, prymicjanci, pielgrzymki i inne.
  2. za władzę państwową i o zbawienie całego światarządzący, pokój, zbiory, instytucje, wybory, pogoda, zawody (np. lekarze, górnicy), młodzież, dzieci, poszanowanie praw człowieka, sprawiedliwość, postęp duchowy, polityczny, gospodarczy i inne.
  3. za znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowychchorzy, niepełnosprawni, konający, rodzina zmarłego, emigranci, zniechęceni, pogrążeni w nałogach, grzesznicy, kuszeni, upadający, ofiary wypadków, katastrof, wojen i inne.
  4. za wspólnotę miejscowązgromadzeni na Mszy św., intencja Mszy, miasto (lub lokalna społeczność), solenizanci, potrzeby parafii i jej wspólnot, rekolekcje, misje parafialne, duszpasterstwa, matury, egzaminy i inne.

- powyższe grupy narzucają jednocześnie kolejność wezwań, która jednak w szczególnych przypadkach może być inna, np. bierzmowanie, ślub, pogrzeb, grupy specjalne.

- wszystkie wezwania danej modlitwy muszą mieć jednakową formę, np.
Módlmy się za (Kościół), aby...., aby (Kościół)...

- należy unikać bardzo rozbudowanej formy wezwań – trudno jest słuchającemu wyłowić sens

- wezwania muszą być zawsze przygotowane w formie pisemnej i sprawdzone

- WAŻNE: modlitwa wiernych musi być nieustannie aktualizowana, aby uwzględniała bieżące potrzeby Kościoła i świata, stale pisana na nowo, żeby mówić o tym, czym żyją i czego potrzebują wierni.

Czytanie modlitwy wiernych

- czytanie tej modlitwy nie należy do kapłana – ksiądz robi tylko wprowadzenie i podsumowanie

- czytać można od ambony lub przy bocznym mikrofonie, ale wówczas osoba czytająca powinna być widoczna (więc jako miejsce czytania odpada m.in. chór)


- modlitwa powinna być napisana na estetycznie wyglądającej kartce, najlepiej wspartej na podkładce