Kalendarium

 • 20 kwietnia 2002 r. – skierowanie prośby przez ks. Mirosława Bielawskiego, Akcję Katolicką i Radę Parafialną do ks. bpa Kazimierza Romaniuka, Ordynariusza Diecezji Warszawsko-Praskiej, o wyrażenie zgody na budowę nowego kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny oraz o błogosławieństwo na trud podejmowanych działań
 • 25 kwietnia 2002 r. – udzielenie błogosławieństwa przez ks. bpa Kazimierza Romaniuka dla dzieła budowy nowej świątyni
 • 14 maja 2002 r. – rozpoczęcie działań formalno-prawnych, zmierzających do wydania decyzji o warunkach zabudowy  i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę
 • maj 2002 r. – rozpoczęcie prac studialnych nad lokalizacją budynku kościoła oraz określeniem głównych wytycznych architektoniczno-budowlanych przez mgr inż. arch. Marka Przeździeckiego
 • 8 września 2002 r. – powołanie przez ks. Mirosława Bielawskiego Rady Budowy Kościoła. W dalszej kolejności powołano: Honorowy Patronat Budowy Kościoła, Parafialny Nadzór Budowy Kościoła, Parafialny Zespół Ekonomiczny, Fundusz Budowy Kościoła oraz wyłoniono parafialnych konsultorów projektu
 • 25 października 2002 r. – wydanie przez Burmistrza Gminy Warszawa-Białołęka ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • 8 grudnia 2002 r. – ogłoszenie przez ks. Mirosława Bielawskiego konkursu architektonicznego na projekt świątyni. Na konkurs wpłynęło 15 prac. Powołany zespół ekspertów nie przyjął żadnej z ofert, gdyż żadna z prac nie spełniała wszystkich założeń i oczekiwań inwestora. Komisja opracowała wnioski i wytyczne do dalszych opracowań projektowych
 • styczeń 2003 r. – opracowanie projektu koncepcyjnego świątyni przez arch. Marka Przeździeckiego, Michała Dudkowskiego i Grzegorza Filipa
 • kwiecień 2003 r. - rozpoczęcie prac nad uporządkowaniem i przygotowaniem terenu pod budowę kościoła
 • kwiecień 2003 r. – rozpoczęcie dalszych prac projektowych nad projektem budowlano-wykonawczym świątyni
 • 30 czerwca 2003 r. – spotkanie Rady Budowy Kościoła, na którym postanowiono, że nowy kościół zostanie wzniesiony jako wotum wdzięczności Panu Bogu za Pontyfikat Jana Pawła II
 • 10 października 2003 r. – wydanie przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowę
 • 12-24 października 2003 r. – pielgrzymka do Rzymu. Podczas Audiencji Generalnej, 15 października 2003 roku, Ojciec Święty Jan Paweł II pobłogosławił kamienie węgielne, które zostały wmurowane w fundamenty świątyni
 • 22 listopada 2003 r. – rozpoczęcie prac przy budowie fundamentów – wspólna modlitwa oraz poświęcenie terenu pod budowę przez ks. Mirosława Bielawskiego
 • 8 grudnia 2003 r. – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – wmurowanie w fundament świątyni aktu erekcyjnego oraz kamieni węgielnych przez ks. bpa Kazimierza Romaniuka
 • kwiecień 2004 r. – zakończenie prac przy fundamentach
 • 25 kwietnia 2004 r. – Msza św. w intencji Budowniczych i Darczyńców świątyni oraz zwiedzanie terenu budowy przez parafian
 • 5 maja 2004 r. – rozpoczęcie prac przy budowie stanu surowego kościoła
 • marzec 2005 r. – doprowadzenie murów kościoła do wysokości filarów
 • kwiecień 2005 r. – montaż rozet w prezbiterium
 • kwiecień 2005 r. – wylanie stropu nad wejściem do kościoła
 • czerwiec-sierpień 2005 r. – prace przy betonowym wieńcu pod kopułą
 • wrzesień-październik 2005 r. – prace przy montażu kopuły
 • październik 2005 r. - listopad 2008 r. – prace kowalskie (krzyż, drzwi, balustrady)
 • 21 października 2005 r. – umieszczenie krzyża na kopule
 • luty-marzec 2006 r.– wykonanie sklepienia nad prezbiterium oraz chórem
 • wrzesień-listopad 2006 r. – montaż okien i witraży w kopule oraz montaż okien w nawie kościoła
 • 28 wrzesień 2006 r. - 17 maja 2007 – pokrycie dachu kościoła
 • październik-grudzień 2006 r. – montaż witraży
 • 24/25 grudnia 2006 – Msza św. pasterska – pierwsza Eucharystia sprawowana w nowej świątyni przez ks. proboszcza Mirosława Bielawskiego oraz jasełka w wykonaniu młodzieży pod kierunkiem ks. Henryka Bonkowskiego
 • 25-26 grudnia 2006 r. – zwiedzanie świątyni przez parafian
 • styczeń-luty 2007 r. – montaż drzwi zewnętrznych
 • marzec 2007 r. – lipiec 2008 r. – prace tynkarskie i malarskie wnętrza kościoła
 • grudzień 2007 r. – wykonanie granitowej posadzki w prezbiterium, montaż głównego żyrandola
 • 24/25 grudnia 2007 r. – Msza św. pasterska sprawowana w nowej świątyni przez ks. proboszcza Mirosława Bielawskiego; Białołęckie Betlejem (widowisko przygotowane przez młodzież pod kierunkiem ks. Henryka Bonkowskiego, ukazujące przebieg prac przy budowie świątyni)
 • 25-26 grudnia 2007 r. – zwiedzanie świątyni przez parafian
 • luty 2008 r. – wykonanie granitowej posadzki w nawie głównej, nawach bocznych oraz w kruchcie kościoła
 • marzec-maj 2008 r. – prace przy wykonaniu tynków w zakrystii i na zapleczu kościoła, wykonanie granitowej posadzki w zakrystii kościoła, na zapleczu oraz na schodach prowadzących na chór, malowanie ścian wewnętrznych kościoła
 • kwiecień-październik 2008 r. – wykonanie i montaż pozostałych żyrandoli i kinkietów
 • maj 2008 r. – wyposażenie kościoła w dębowe ławki i konfesjonały, montaż ołtarza, ambony oraz tabernakulum
 • sierpień-listopad 2008 r. – wyposażenie zakrystii, pomieszczeń służb liturgicznych oraz prezbiterium
 • październik-listopad 2008 r. – prace brukarskie przy wejściu i w otoczeniu kościoła, instalacja grzejników w kościele, przygotowanie kotłowni, wykończenie zewnętrznych schodów wejściowych oraz schodów do zakrystii, montaż figury Pana Jezusa w fasadzie okna nad prezbiterium
 • 8 grudnia 2008 r. – poświęcenie kościoła przez ks. bpa Henryka Hosera, Ordynariusza Diecezji Warszawsko-Praskiej 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz