Kancelaria


Kancelaria parafialna


Kancelaria parafialna mieści się w budynku nowego kościoła
- wejście ostatnimi drzwiami po prawej stronie.

Godziny pracy:
poniedziałek piątek
7:30 – 8:00
16:00 – 17:30 (z wyłączeniem uroczystości kościelnych i pierwszych piątków miesiąca)

w okresie wakacji letnich – lipiec i sierpień:
poniedziałek, środa, czwartek i piątek

16:00 – 17:30