Zakon Rycerzy Jana Pawła II


ZAKON RYCERZY JANA PAWŁA II
Vivat Iesus!   Totus Tuus!
Zakon Rycerzy Jana Pawła II (Ordo Militiae Ioannis Pauli II):
to męskie stowarzyszenie katolickie dla świeckich, którzy chcą zgłębiać, rozwijać i kontynuować dzieło św. Jana Pawła II, bronić dobrego imienia Kościoła i jego duszpasterzy, kultywować tradycje patriotyczne, organizować pomoc dla współbraci i pomoc charytatywną.
Zakon powstał 14 stycznia 2011 roku, jako żywe wotum wdzięczności za dar beatyfikacji i pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II.
Cel Zakonu:
Podstawowym celem Zakonu Rycerzy Jana Pawła II jest formacja katolickich mężczyzn świeckich na wzór św. Jana Pawła II (Karola Wojtyły), który niejednokrotnie swoim życiem dawał świadectwo męskości i świętości pokazując, że te dwie wartości można połączyć na większą chwałę Bożą!
Rycerz Jana Pawła II to mężczyzna:
ü  wierny - nauce Kościoła Rzymsko-Katolickiego, wchodzący w duchowość św. Jana Pawła II, pogłębiający znajomość Jego nauczania oraz swoje powołanie i formację duchową;
ü  miłosierny - pochylający się nad potrzebującymi i chcący wspierać słabych i potrzebujących;
ü  jednoznaczny - chroniący życie od poczęcia, aż do naturalnej śmierci, wierny rodzinie w jej tradycyjnym rozumieniu;
ü  solidarny - wpierający w potrzebie Braci i służący im pomocą;
ü  braterski - zyskujący wielu konfratrów, którzy stają się dla Niego drugą rodziną;
ü  patriota - dla którego: BÓG, HONOR i OJCZYZNA są wciąż żywymi wartościami.
Formacja duchowa w Zakonie:
oparta jest na czterech charyzmatach: Wierze, Miłosierdziu, Solidarności i Patriotyzmie.
Realizując te charyzmaty każdy z Braci zobowiązany jest do:
ü  pogłębiania swojego życia religijnego i wiedzy religijnej (poznawania nauczania św. Jana Pawła II) poprzez codzienną modlitwę i uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach,
ü  aktywnego uczestnictwa w życiu parafii m.in. poprzez udział w uroczystych liturgiach, wspieranie działań ks. Proboszcza i duszpasterzy;
ü  wspierania pomocy braterskiej oraz uczestnictwa w akcjach charytatywnych.
Warunki przystąpienia do Rycerstwa:
Bratem Rycerzem Zakonu Jana Pawła II może zostać mężczyzna – katolik, żyjący w pełnej łączności ze Stolicą Apostolską, zarekomendowany przez co najmniej jednego z Braci Rycerzy lub duchownego katolickiego.
Lektura patronalna na 2019 rok:
Jednym z podstawowych zadań Zakonu jest ciągłe poznawanie nauczania naszego Patrona. W tym celu na każdym zebraniu Chorągwi prezentowana jest Lektura Patronalna – to krótki tekst przygotowany przez Generalnego Lektora na każdy miesiąc Roku Bratniego. Każdego roku zbiera się Rada Kapłańska, aby wybrać temat i zatwierdzić czytania na kolejny Rok Bratni - na Rok Bratni 2018/2019 Lektura pochodzi z pierwszej pielgrzymki Świętego Jana Pawła II do Polski, która odbyła się w czerwcu 1979 roku.
Linki do nagrań głosowych przemówień z pierwszej pielgrzymki Świętego Jana Pawła II do Polski:
Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na placu Zwycięstwa, Warszawa 2 czerwca A.D. 1979.
http://bit.ly/JP2-XII-2018
Przemówienie do młodzieży zgromadzonej na Wzgórzu Lecha, Gniezno, 3 czerwca A.D.1979.
http://bit.ly/JP2-I-2019
Akt Oddania Matce Bożej, Częstochowa, 4 czerwca A.D. 1979.              
http://bit.ly/JP2-II-2019
Homilia w czasie Mszy św. odprawionej dla alumnów, młodzieży zakonnej i służby liturgicznej, Częstochowa, 6 czerwca A.D. 1979.
http://bit.ly/JP2-III-2019
Przemówienie do księży zgromadzonych w katedrze, Częstochowa, 6 czerwca A.D. 1979.
http://bit.ly/JP2-IV-2019
Homilia w czasie Mszy św. odprawionej pod Szczytem Jasnej Góry, Częstochowa, 4 czerwca A.D. 1979.
http://bit.ly/JP2-V-2019
Przemówienie do młodzieży akademickiej zgromadzonej przed kościołem św. Anny, Warszawa, 3 czerwca A.D. 2018.         
http://bit.ly/JP2-CZERWIEC1-2019
Przemówienie do mieszkańców Wadowic, Wadowice, 7 czerwca A.D. 2018.
http://bit.ly/JP2-VII-2019
Przemówienie do pielgrzymów zgromadzonych w sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej, Kalwaria Zebrzydowska, 7 czerwca A.D. 2018.
http://bit.ly/JP2-VIII-2019
Słowo do księży i wiernych archidiecezji krakowskiej zgromadzonych w katedrze, Kraków, 6 czerwca A.D. 1979.
http://bit.ly/JP2-IX-2019
Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na terenie byłego obozu koncentracyjnego, Oświęcim Brzezinka, 7 czerwca A.D. 1979.
http://bit.ly/JP2-X-2019
Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na Błoniach, Kraków, 10 czerwca A.D. 1979.     
Erygowanie Chorągwi Narodzenia NMP w Warszawie:
Chorągiew Zakonu Rycerzy Jana Pawła II w Parafii Narodzenia NMP w Warszawie (Płudach) została erygowana 10 czerwca 2018 r., jako 40 Chorągiew Zakonu i nosi nazwę zgodną z wezwaniem Parafii. Kapelanem Chorągwi został Czcigodny Ks. Kanonik Robert Furman.Zebrania Chorągwi Narodzenia NMP w Warszawie:
22 dnia każdego miesiąca o godz. 18.00 - Msza Święta i Nabożeństwo Papieskie, a następnie spotkanie w sali pamięci św. Jana Pawła II w kościele.
Kontakt:                                          
stanislaw.kutkowski@rycerzejp2.pl
amswital@gmail.com