Wspólnota biblijna

Wspólnota Biblijna powstała w 2011 r. z inicjatywy ks. Macieja Kosewskiego w ramach działań intensyfikujących życie parafii, działań ks. proboszcza Mirosława Bielawskiego. Skupia osoby pragnące pogłębić swoje życie religijne poprzez poznanie Pisma Świętego i aktywne odnoszenie fragmentów Pisma do bieżącej sytuacji osobistej i społecznej.
Formacja odbywa się podczas regularnych spotkań, na których uczestnicy poprzez lekturę, katechezę, refleksję i dzielenie się własnymi doświadczeniami poznają Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Spotkania są także okazją do zadania nurtujących pytań i wyjaśnienia wątpliwości. Wspólnota jest jedną z najmłodszych, ale jej przedstawiciele aktywnie włączają się w życie parafii i współpracują w realizacji inicjatyw innych grup.
Na spotkaniach bywa zmienna liczba uczestników, dość aktywnie uczestniczy w nich od 10 do 15 osób. Obecnie opiekunem wspólnoty jest ks. Jan Sawicki.
W całym okresie działania Wspólnoty od 2010 roku w spotkaniach uczestniczyło ogółem około 30 osób.

Spotkania Wspólnoty Biblijnej odbywają się obecnie regularnie w każdy czwartek w godzinach od 19 do 21, w małej salce przy Wieczerniku.

Zobacz zdjęcia