sobota, 10 lutego 2018

ogłoszenia 2018.02.11 VI niedziela zwykła Światowy Dzień Chorych

  • Dziś 11 lutego Światowy Dzień Chorych, wspieramy leczenie i rehabilitację dzieci w naszej diecezji. Po Mszach św. odbędzie się zbiórka do puszek na ten cel. O godz. 13.00 Msza św. z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych. Sakrament Chorych przyjmujemy po odbytej spowiedzi. Po Mszy agapa w Wieczerniku.
  • W minionym tygodniu zakończyliśmy odwiedziny naszych parafian. Serdecznie dziękujemy za życzliwe przyjęcie w waszych domach, za dar wspólnej modlitwy i szczerej rozmowy. W tym roku kolędowym 2017/2018 odwiedziliśmy około 2850 rodzin, czyli o 150 więcej niż w roku poprzednim 2016/2017. Złożone ofiary rezerwujemy na remont starego kościoła, oczekujemy nadal na zalecenia konserwatorskie. Za złożone ofiary niech Bóg hojnie wynagradza swoim błogosławieństwem nasze rodziny i całą wspólnotę parafialną
  • We środę 14 lutego rozpoczynamy Wielki Post. Msze święte we Środę Popielcową z obrzędem posypania głów popiołem sprawowane będą o 7.00, 9.00, 16.30, 18.00 i 19.30. W Środę Popielcową i w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, czyli ilościowy wszystkich między 18 a 60 rokiem życia. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia, w piątki i dni postu ścisłego. W uzasadnionych przypadkach, jeśli nie możemy zachować wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych podejmujemy inne formy pokuty. Kancelaria parafialna w tym dniu nie będzie czynna.
  • W piątki w okresie Wielkiego Postu będą sprawowane Drogi Krzyżowe w następującym porządku: o 16.00 dla dzieci, o 17.00 dla wszystkich, o 19.00 prowadzona przez młodzież.
  • Nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym będą odprawiane w niedziele o godz. 17.00.
  • Do naszej parafii 11 kwietnia przybędzie Maryja w Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Duchowe przygotowanie do tego wydarzenia to modlitwa i czyn zapraszamy na wspólną modlitwę:
  •     - we środy na różaniec odmawiany po Mszy św. wieczornej.
  •     - w I soboty miesiąca: o 16.30 Msza św. wynagradzająca i 17.15 Różaniec
  •     - w niedziele Wielkiego Postu Różaniec po Mszy św. o godz. 18.00.
  • Czyny Nawiedzenia to dzieła charytatywne i ewangelizacyjne w naszej parafii m. innymi:
  •    - Ewangelizacja I Niedziela Wielkiego Postu. Za tydzień w niedzielę 18 II będziemy gościli TV Salve, oraz osoby składające świadectwo i rozprowadzające materiały ewangelizacyjne.
  •    - Wsparcie Dzieła Misyjnego w drugą niedzielę Wielkiego Postu (25 II),
  •    - Pomoc rodzinom w Syrii „Rodzina Rodzinie” III niedziela Wielkiego Postu (4III),
  •    - Adopcja Dziecka Poczętego IV niedziela Wielkiego Postu (11III),
  •    - Paczka świąteczna dla rodzin, wielodzietnych, ubogich i bezdomnych; 
  •    - Rozwój duszpasterstwa rodzin. W miniony piątek zawiązał się w naszej parafii pierwszy krąg małżeństw Kościoła Domowego. Chcemy by przy naszej parafii powstał ośrodek pomocy rodzinom: formacja małżeństw, rozwiązywanie kryzysów, pomoc w wychowywaniu dzieci i młodzieży.
  • Zachęcamy do odpisania 1% podatku od dochodów na cele charytatywne Caritas, wpisując obok numeru KRS hasło Płudy wspieramy również działania Parafialnego Zespołu Caritas. Pod chórem na stoliku znajdziemy karteczki z instrukcją jak możemy tego dokonać.
  • Dziś o 16.30 spotkanie kandydatów do bierzmowania z grupy młodszej. Za tydzień o 15.30 spotkanie grupy starszej.
  • Dziś też w Wieczerniku zapraszamy na projekcję filmu pt: „Jak pokonać szatana?” w reżyserii Michała Kondrata.
  • Spotkanie Członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej w poniedziałek 12 lutego o 19.00.
  • Za tydzień w niedzielę 18 lutego będziemy gościli telewizję TV Salve, oraz osoby składające świadectwo i rozprowadzające materiały ewangelizacyjne.
  • Przygotowaliśmy gazetkę parafialną: „Głos Parafii” w pierwszym numerze tekst dzisiejszej Ewangelii i odniesienia do Dnia Chorych, do Wielkiego Postu i ogłoszenia parafialne. Prosimy o wzięcie gazetki do domu.
  • Kancelaria parafialna czynna w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach porannych 7.30 – 8.00, a po południu od 16.00 do 17.30.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz