środa, 7 listopada 2018

Zaproszenie na misje

Odwagi! Wstań, woła cię!”

Pomysł na jubileusz 70 – lecia naszej parafii zakładał od początku działania ku odnowie parafii poprzez Misje Święte. Zgodnie z tradycją Misje Św. to zaproszenie nas wszystkich do odnowy wiary osobistej i we wspólnocie, odnowienie osobistej relacji z Chrystusem, odnowienie żywej wiary w rodzinach, odnowienie przymierza małżeńskiego, odnowienie więzi we wspólnocie parafialnej. To oznacza pomnożenie działań ewangelizacyjnych.
Ogłosiłem we wspólnocie neokatechumenalnej, że trzeba zrobić baner zapraszający na misje.  Wtedy Mariusz mówi: „To co, modlimy się i szukamy słowa”.
Spotkaliśmy się zaraz po liturgii i otworzył się nam tekst z Ewangelii św. Mateusza 10,46–52; Tekst o uzdrowieniu ślepca pod Jerychem. Tekst, który później przyszedł do nas w jednej z ostatnich niedzielnych liturgii Słowa w wersji św. Marka.
Bartymeusz był ślepcem, który żebrał przy drodze wiodącej z Jerycha do Jerozolimy. Utracił wzrok wskutek jakiejś choroby (prosi - „Żebym znów zaczął widzieć!”). Ślepota dotykała jego oczu, dotykała jego duszy, dotykała jego serca. Jego życie było beznadziejną wegetacją.
Oto do jego uszu dociera wieść , że Jezus przechodzi. Już o Nim słyszał, ale teraz dowiaduje się, że Jezus przechodzi. Pojawia się szansa jedyna w swoim rodzaju, by odzyskać wzrok. Tak rozlega się przejmujący krzyk: „Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną!” To krzyk wiary, który dotarł do Zbawiciela.
Misje to czas, kiedy Jezus przechodzi przez naszą parafię. Trzeba o tym powiedzieć innym, bo to czas łaski. Czas, kiedy ci, którzy utracili duchowy wzrok, aby na nowo zaczęli widzieć oczyma wiary, na nowo zaczęli dostrzegać w swoim życiu miłość Boga.
Jezus mówi: „Zawołajcie go”. Ci sami ludzie, którzy próbowali go uciszyć, przynieśli mu słowo nadziei: „Odwagi, wstań, woła cię!”.
Odrzućmy i my żebraczy płaszcz.
Powstańmy i wyjdźmy na spotkanie Jezusa, odziani jedynie w szatę nadziei. Podejmijmy dialog z Jezusem: który pyta każdego z nas: „Co chcesz, abym ci uczynił?”. „Rabbuni!, żebym przejrzał”. Największym cudem było spotkanie z Jezusem. Odtąd Jezus nie jest daleki, znany ze słyszenia, ale bliski, znany z wewnętrznego doświadczenia. (Słowo Rabbuni znaczy: mój Panie i Mistrzu!).
To słowo nadziei dla nas: Jeśli utraciłeś bliskość Boga: bądź dobrej myśli i ożyw nadzieję.
Wstań, woła cię!”?

Program Misji Świętych 18 - 25 listopada 2018 r

Misje przeprowadzą:
ks. prałat Bogusław Kowalski proboszcz parafii katedralnej
ks. Michał Dziedzic diecezjalny duszpasterz młodzieży

jeśli chcesz być doskonałym… przyjdź!!!
Niedziela - 18 listopada -
Dzień Rozpoczęcia
Hymn do Ducha Świętego
7.00 – Msza św. z nauką misyjną
8.30 – Msza św. z nauką misyjną
10.00 – Msza św. z nauką misyjną dla rodziców i dzieci
11.30 – Msza św. z nauką misyjną
13.00 – Msza św. z nauką misyjną
16.30 – Spotkanie misyjne z nauką misyjną dla kandydatów do bierzmowania
18.00 – Msza św. z nauką misyjną
20.00 – Apel Jasnogórski

Poniedziałek 19 listopada
Dzień Boga i Jego Prawa
przynosimy Pismo święte
9.00 – Msza św. z nauką misyjną
17.00 – Spotkanie misyjne z dziećmi
18.00 – Msza św. z nauką misyjną
20.00 – Msza św. z nauką misyjną dla młodzieży zakończona Apelem Maryjnym

wtorek 20 listopada
Dzień Krzyża - znak Miłości Bożej i cierpienia
- adoracja krzyża
- zapraszamy chorych
- Sakrament Chorych
- odwiedziny chorych
9.00 – Msza św. z nauką misyjną – namaszczenie chorych
17.00 – Spotkanie misyjne z dziećmi
18.00 – Msza św. z nauką misyjną – adoracja krzyża
20.00 – Msza św. z nauką misyjną dla młodzieży zakończona Apelem Maryjnym

środa - 21 listopada
Dzień modlitwy
- moja odpowiedź na Miłość Bożą
- godność człowieka
odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
przynosimy świece
9.00 – Msza św. z nauką misyjną
17.00 – Msza św. z nauką misyjną dla dzieci
18.00 – Msza św. z nauką misyjną
20.00 – Msza św. z nauką misyjną dla młodzieży zakończona Apelem Maryjnym

czwartek 22 listopada
Dzień Eucharystii – Wieczernik
cały dzień adoracja Najświętszego Sakramentu
9.00 – Msza św. z nauką misyjną - obmycie nóg
16.30 – Modlitwy Wspólnoty miłosierdzia
17.40 – nowenna do św. Jana Pawła II
18.00 – Msza św. z nauką misyjną- obmycie nóg
20.00 – Msza św. z nauką misyjną dla młodzieży zakończona Apelem Maryjnym

piątek 23 listopada
Dzień Nawrócenia i Pokuty
zachęta do ścisłego postu
- Sakrament Pokuty
9.00 – Msza św. z nauką misyjną
16.30 – Spowiedź misyjna młodszych
18.00 – Msza św. z nauką misyjną
20.00 – Msza św. z nauką misyjną dla młodzieży zakończona Apelem Maryjnym

sobota 24 listopada
Dzień Małżeństwa i Rodziny
- odnowienie przyrzeczeń małżeńskich,
- błogosławieństwo rodzin
9.00 – Msza św. z nauką misyjną
18.00 – Msza św. z nauką misyjną
20.00 – Msza św. z nauką misyjną dla młodzieży zakończona Apelem Maryjnym

Dzień pamięci o zmarłych
12.00 Procesja i Różaniec za zmarłych na cmentarzu

Niedziela - 25 listopada
Dzień Zakończenia Misji św.
Uroczystość Chrystusa Króla
Posłanie w mocy Ducha Świętego
Przynosimy krzyże misyjne

7.00 – Msza św. z nauką misyjną
8.30 – Msza św. z nauką misyjną
10.00 – Msza św. z nauką misyjną - dzieci
11.30 – Msza św. z nauką misyjną
13.00 – Msza na zakończenie misji św.

Zakończenie misji przy krzyżu misyjnym
Agapa - Spotkanie w Wieczerniku 15.00 - 18.00


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz