Wspólnota Myśląc Ojczyzna

MYŚLĄC OJCZYZNA

Ojczyzna - kiedy myślę - wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,
Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica,
Która ze mnie przebiega ku innym,
Aby wszystkich ogarnąć w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas:
Z niej się wyłaniam...
Gdy myślę Ojczyzna -
By zamknąć ją w sobie jak skarb.
Pytam wciąż, jak go pomnożyć,
Jak poszerzyć tę przestrzeń,
Którą wypełnia.”

(„Myśląc Ojczyzna” Karol Wojtyła, 1974)

Myśląc Ojczyzna” to tytuł poematu Karola Wojtyły, przepełnionego głęboką refleksją nad osobistą i narodową tożsamością, nad doświadczeniem i rozumieniem pojęcia Ojczyzny. Tytułowe słowa dzieła naszego wielkiego Rodaka, któremu sprawy rodzinnego kraju zawsze pozostawały bliskie, zarówno w czasie posługi kapłańskiej czy biskupiej w Polsce, jak również – z perspektywy Stolicy Apostolskiej, stały się inspiracją programu i nazwy nowo powstałej wspólnoty. Grupa ta, powstała we wspólnocie parafialnej, która budowała kościół – wotum wdzięczności za pontyfikat Jana Pawła II, pragnie podjąć wezwanie Papieża – Polaka do „przyjęcia z wiarą, nadzieją i miłością – całego duchowego dziedzictwa, któremu na imię Polska”. We współczesnym świecie, w którym pojęcia miłości Ojczyzny, patriotyzmu czy tożsamości narodowej zdają się tracić swą wartość, trzeba przypominać historię i dorobek własnego narodu.

Inicjatorom wspólnoty, na czele z ks. Prałatem Mirosławem Bielawskim zależy, by przez wspólną modlitwę, Eucharystię i przypominanie naszych dziejów, przyczyniać się do pogłębiania znajomości historii własnego narodu. Znane powiedzenie głosi, że „aby miłować, trzeba najpierw poznać”, dlatego też jednym z zadań grupy ma być przybliżanie spraw i wartości, które powinny być bliskie sercom wszystkich Polaków.

Działania wspólnoty koncentrować się mają przede wszystkim wokół wspólnej Eucharystii w intencji Ojczyzny, sprawowanej w ostatnie niedziele miesiąca o godz. 19.30, do udziału w której zaproszeni są wszyscy parafianie i inne chętne osoby. Na zakończenie Mszy św. wygłaszane są prelekcje – refleksje patriotyczne, przybliżające ważne wydarzenia z historii Polski, jej kulturę, sztukę, literaturę, osiągnięcia naukowe itp.

Ponadto program działania wspólnoty obejmuje:
  • Propagowanie dziedzictwa narodowego oraz nauczania wielkich Polaków, m.in. Jana Pawła II, kard. Stefana Wyszyńskiego.
  • Przygotowywanie uroczystości religijno-patriotycznych w parafii, dbałość o odpowiednią oprawę świąt i rocznic narodowych; przypominanie ważnych wydarzeń historycznych.
  • Organizację pielgrzymek, wycieczek, poznawanie miejsc kultu religijnego i związanych z ważnymi wydarzeniami historycznymi.
  • Ew. działalność wydawniczą, stronę internetową.

Opiekunem honorowym wspólnoty jest ks. Prałat Mirosław Bielawski. Spotkania odbywają się po Mszach św. za Ojczyznę w ostatnie niedziele miesiąca. Zapraszamy na wspólną Eucharystię oraz do włączenia się w życie wspólnoty.