sobota, 29 czerwca 2019

ogłoszenia 2019.06.30 XIII niedziela zwykła

Dziś gościmy z kazaniami ks. Grzegorza Mioduchowskiego, nasza parafia wspiera budowę kościoła w Nadmie, gdzie ks. Grzegorz jest proboszczem.
Dziś o 1930 Msza św. za Ojczyznę. Serdecznie zapraszamy.
Władza diecezjalna zwolniła z obowiązków duszpasterskich w naszej parafii ks. Jana Sawickiego, a mianowała na jego miejsce ks. Jarosława Oltona. Ksiądz Jan został mianowany wikariuszem Parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Sulejówku. Zmiany dokonają się pod koniec miesiąca sierpnia. Msza św. dziękczynna za posługę ks. Jana i o Boże błogosławieństwo w dalszej pracy od Wspólnoty Biblijnej dziś o godz. 1300.
Od soboty 6 lipca obowiązuje wakacyjny porządek duszpasterski. W niedziele nie będzie Mszy świętej o godzinie 1300, w dni powszednie nie będzie Mszy świętych o godzinie 700. Kancelaria parafialna będzie czynna w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 1600 – 1730/z wyjątkiem I piątków miesiąca i uroczystości/. W tym tygodniu Msze św. o 700 do piątku włącznie.
We środy o 1730 będzie odmawiany różaniec w intencji wynagradzającej za wszystkie akty profanacji wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej i Najświętszego Sakramentu.
W tym tygodniu przypadają pierwsze dni miesiąca lipca. Adoracja Najświętszego Sakramentu we I czwartek od godz. 1500 do 1800.
Wizyta u chorych w I piątek miesiąca od godz. 900. Msze św. o godz. 700 i 1800. Spowiedź od godz. 1700.
I sobota miesiąca Msza św. wynagradzająca o 1600, a po niej różaniec.
Adoracja Najświętszego Sakramentu w niedziele w starym kościele od godz. 745 do 1230, oraz we czwartki w okresie wakacji w nowym kościele od godz. 1500 do 1800.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz