czwartek, 26 marca 2020

daty uroczystości I Komunii Świętej i Rocznic

 Drodzy Rodzice i Dzieci przygotowujące się do I Komunii i rocznic I Komunii.

W związku z zapytaniami dotyczącymi uroczystości I Komunii Świętej parafii, które zaplanowane są na maj, informuję, że ich celebracja będzie możliwa dopiero po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół i parafii. Obecne ograniczenia wynikające z decyzji organów państwa nie pozwalają na udzielenie żadnej wiążącej odpowiedzi na pytania rodziców co do terminów majowych.
Gdy zajdzie taka potrzeba w porozumieniu z rodzicami dzieci I komunijnych będą wyznaczone inne daty.
Podobnie rzecz ma się z rocznicami I Komunii św.
Z racji na zawieszenie spotkań w parafii, a także Mszy św. przygotowujących dzieci do I Komunii Świętej i rocznicowych,  proszę rodziców o duchową troskę w wymiarze katechizacji swoich dzieci w domu.
Proszę o uczestniczenie we Mszy św. za pośrednictwem radia lub telewizji. Rozmowę na temat wysłuchanego słowa. A także o wspólną modlitwę w rodzinie.
Proszę o kontakt z katechetami, którzy pomogą w kontynuowaniu katechezy szkolnej, która obecnie prowadzona jest w sposób zdalny. 
Sytuacja, w której się znaleźliśmy, jako rodziny, parafia, wreszcie cały naród jest wielkim wyzwaniem dla naszej wiary, zaprasza nas do zaufania Panu Jezusowi, a także do okazania solidarności z najsłabszymi.

Z modlitwą za nasze rodziny – 

ks. Robert Furman
proboszcz Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
w Warszawie, ul. Klasyków 21/23

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz