sobota, 1 września 2018

List bpa Romualda Kamińskiego o udziale dzieci i młodzieży w lekcjach religii

Droga Młodzieży i Dzieci, Czcigodni Rodzice, Katecheci, Nauczyciele, Wychowawcy,
Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli,
Niebawem rozpocznie się nowy rok szkolny, czas nauki i kolejny etap przygotowania do samodzielnego życia. W programie jest szkolne nauczanie religii.
Kiedy zabieram się do pisania tego listu – w imieniu własnym i wszystkich odpowiedzialnych za katechezę w naszej diecezji – proszę Pana Jezusa, naszego Pierwszego Katechetę, aby dał nam wszystkim łaskę zrozumienia tych słów i towarzyszących im intencji.
Postarajmy się zrozumieć jak ważny jest wysiłek wkładany przez ucznia i nauczyciela podczas każdej lekcji języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie itd. Pośród nich jest czas na przybliżenie prawd ewangelicznych przez lekcje religii. Poszerzenie horyzontów dla lepszego rozumienia otaczającej nas rzeczywistości, zgłębienie wiedzy religijnej, uporządkowanie podstaw formacji moralnej, utrwalenie tradycji i zwyczajów religijnych to tylko niektóre elementy wychowania w wierze. Lekcje religii mają także swój wymiar wychowawczy i zakładają takie wychowanie, które nigdy przecież nie obróci się przeciwko rodzicom.
Drodzy rodzice już podczas swojego sakramentu małżeństwa, a później podczas chrztu św. swoich dzieci zobowiązaliście się do ich religijnego wychowania. Kładę Wam zatem na sercu powagę sprawy jaką jest wychowanie w wierze swoich pociech. Zachęcam zatem do poważnej refleksji nad czasem, który został nam dany poprzez zorganizowanie szkolnej nauki religii i parafialnej katechezy przygotowującej do sakramentów i życia we wspólnocie Kościoła. Nie możemy go w żaden sposób zmarnować. Jest to czas niezwykle cenny. Dobrze przeżyta katecheza przyczynia się do naszej duchowej, ale także i ludzkiej formacji, której wszyscy potrzebujemy, aby sprostać wymaganiom, jakie stawia przed nami życie. Szkolne nauczanie religii i parafialna katecheza pomagają w odkrywaniu prawdy i potencjału młodego człowieka oraz jego miejsca w życiu. Uczą właściwego rozwiązywania problemów życiowych i umiejętności życia we wspólnocie ludzi, prowadzą do zjednoczenia z Chrystusem.
Powodowany tymi szczególnymi potrzebami i jednocześnie zadaniami proszę najpierw dzieci i młodzież o jak najliczniejsze, mądre i odpowiedzialne korzystanie z lekcji religii. Z dziećmi i młodzieżą na drodze ich nauki i wychowania są ich rodzice, nauczyciele, duszpasterze, katecheci, wychowawcy, bliscy z rodzin i środowiska. Bardzo wiele od Was Kochani zależy. Niech Waszym największym pragnieniem będzie wychowanie młodego pokolenia w łączności z Chrystusem i Kościołem.
Na podejmowane wielkie i szlachetne zadania z serca błogosławię i w modlitwie o Was pamiętam.
+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-PraskiJak zaznaczył rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, "wzywanie do ponownego deklarowania się w tej kwestii może być odbierane jako sugerowanie zmiany już podjętej decyzji". "Chęć nauki religii lub etyki wystarczy zgłosić tylko raz - na początku edukacji w danej szkole". Dodał, że wzywanie do składania deklaracji na początku kolejnego roku szkolnego "jest nadużyciem, które wprowadza zamieszanie", a przede wszystkim jest "sprzeczne z nowelizacją Rozporządzenia MEN z 2014 r.".  "Wynika z niego jasno i bezsprzecznie, że choć rodzice i pełnoletni uczniowie mają oczywiście prawo do zmiany decyzji w sprawie religii lub etyki, to nie ma konieczności ponawiania deklaracji uczestnictwa w tych lekcjach" - wyjaśnił ks. Rytel-Andrianik.


Czytaj więcej na https://fakty.interia.pl/religia/news-rzecznik-kep-coroczne-deklaracje-ws-lekcji-religii-to- naduzy,nId,2433718#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz